Varsler tøffe tider – vraker guidingen for 2020

Ledelsen i DOF ser få nye kontraktsmuligheter.

TØFFE TIDER: Konsernsjef Mons Aase i DOF vraker EBITDA-guidingen for 2020. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Ledelsen i DOF vraker nå EBITDA-guidingen for 2020 som ble kommunisert i forbindelse med fremleggelsen av tallene for 4. kvartal 2019.

DOF skriver i en oppdatering at det har vært en kraftig nedgang i anbudsaktivitetene, med få nye kontraktsmuligheter.

På grunn av den kraftige nedgangen i oljeprisen har oljeselskapene redusert leteaktiviteten betydelig, og noen har også begynt å redusere eksisterende produksjon.

Ledelsen frykter den kraftige nedgangen i oljeprisen kan resultere i tøffe tider for DOF.

Flere av skipene til DOF vil bli ferdige med sine oppdrag i løpet av 2020, og dersom det utfordrende markedet fortsetter, vil de fleste av skipene kunne ende i opplag.

Etter et møte med obligasjonseierne skal forslagene i lånene DOFSUB07, DOFSUB08 og DOFSUB09 ha fått støtte av henholdsvis 99,06 prosent, 98,40 prosent og 100 prosent av stemmene.

dof
Nyheter
Børs