Investtech stokker om - anbefaler ti nordiske aksjer

Tre nye aksjer inn i porteføljen. 

ANALYSERER MARKEDET: Forskningssjef Geir Linløkken og hans kolleger i Investtech. Foto: Iván Kverme
Børs

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det tre nye aksjer inne, ChemoMetec, Stillfront Group og Frontline

Totalt er det fire svenske aksjer, mens det er tre fra Danmark og Norge, mens ingen finske er med. 

Aksjene er rangert ut fra tekniske analyser på mellomlang sikt, og gjøres av Investtechs matematiske algoritmer.

Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.

Slik ser den siste porteføljen ut, med Investtechs analyser beskrevet under:

1. Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST)- 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 8.29 (-0.06)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Oasmia Pharmaceutical og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.98 kroner. 

Videre oppgang til 9.60 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 6.30 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. ChemoMetec(CHEMM.CO) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 288.5 (10.5)

ChemoMetec viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. 

Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 260 kroner, og det er nå støtte ved 260 kroner ved reaksjoner tilbake. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for ChemoMetec. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Paradox Interactive(PDX.ST) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 194.5 (2.1)

Paradox Interactive har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 163 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Orkla(ORK.OL) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 96.86 (0.68)

Orkla har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. 

Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 89.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. SoftOx Solutions(SOFTOX-ME.OL) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 84 (-0.5)

En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og SoftOx Solutions har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte først ved cirka 34.60 kroner. Volumet har økt vesentlig i det siste. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Ambu(AMBUB.CO) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 230.7 (-7.8)

Ambu har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang på sikt indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 193 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Coloplast B(COLOB.CO) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 1066 (2)

Coloplast B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 770 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Sedana Medical(SEDANA.ST) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 217 (6)

Sedana Medical har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. 

Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 162 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Sedana Medical. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Frontline(FRO.OL) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 114.6 (-3)

Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 111 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 111 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Stillfront Group(SF.ST) - 22. apr 2020. Siste sluttkurs: 550 (-3)

Stillfront Group viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 500 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. 

RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

breaking
investtech
aksjetips