Sven Ombudstvedt: – Vi kan se et fall i volumer på 20 prosent

LAVERE PAPIRMARKED: – Det er helt tydelig at papirmarkedet er lavere i april og fremover som følge av covid-19-resitriksjoner, sier Norske skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt (t.v.). Foto: Iván Kverme
Børs

Papirmarkedet globalt kan ifølge konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog se ett fall i volumer på 20 prosent på årsbasis i 2020, skriver TDN Direkt.

– Det er helt tydelig at papirmarkedet er lavere i april og fremover som følge av covid-19-resitriksjoner. Enkelte analytikere peker på et fall i bruttonasjonalprodukt på 10 prosent, og publikasjonspapirer vil falle mer enn den strukturelle nedgangen. Vi kan se et fall i volumer på 20 prosent på årsbasis, sier han.

Resultatet i andre og tredje kvartal for Norske Skog vil bli betydelig påvirket av situasjonen.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 var det en betydelig negativ priseffekt som påvirket negativt med om lag fem prosent. Kostnadsforbedringer ga en positiv effekt.

Svakere krone

Norske Skog bokførte et tap på 433 millioner kroner under finansielle poster i første kvartal 2020. I stor grad skyldes nedjusteringen en svakere norsk krone og urealiserte valutatap på gjeld utstedt i andre valutaer enn kroner.

– På sikt er en svakere krone positivt for kostnadsbasen vår, sier Ombudstvedt, ifølge nyhetbyrået.

Selskapet genererte en kontantstrøm i kvartalet på 470 millioner kroner, mot minus 78 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

– Dette skyldes delvis at vi fikk utbetalt CO2-kompensasjon i Norge under kvartalet. Provenyet fra Albury-transaksjonen er også bokført i kvartalet, sier Ombudstvedt.

Netto rentebærende gjeld var 269 millioner kroner ved utgangen av første kvartal etter å ha bokført Albury-transaksjonen.

– Som guidet nærmer netto rentebærende gjeld seg null, sier Ombudstvedt.

norske skog
sven ombudstvedt