Full stopp – utsetter bankfusjon

Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank stopper fusjonsprosessen.

FUSJONSPROBLEMER: Coronapandemien skaper utfordringer for Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank. Foto: Dreamstime
Børs

Etter en total risikovurdering knyttet til usikkerheten rundt den pågående coronapandemien og hvilke effekter denne vil kunne påføre samfunnet, har styrene i Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank vedtatt at fusjonsprosessen foreløpig stoppes.

«Styrene i begge bankene mener fortsatt at en fusjon mellom banker på Fosen er riktig i et langsiktig perspektiv, for å sikre en sterkere lokalbank på Fosen», skriver bankene i en melding.

Et videre arbeid med en eventuell fusjon mellom bankene starter opp igjen når situasjonen tillater det.

bank
ørland sparebank
statsbygd sparebank