Storebrand med resultatvarsel

Venter forsikringssmell og positiv skatteeffekt. 

Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad  Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Storebrand er ute med en oppdatering og foreløpige resultater for første kvartal torsdag kveld.

- Storebrand fortsetter veksten i kjernevirksomheten med 7% vekst valutajustert (11% ujustert) i administrasjonsinntekter, men grunnet skatteinntekter, COVID-19 og finansmarkedsuro kommer Storebrand til å rapportere resultater som avviker fra markedets forventinger for det første kvartalet, heter det i meldingen.

Selskapet skriver at det venter et driftsresultat for konsernet på 254 millioner kroner i første kvartal. 

Storebrand skriver videre at forsikringsresultatene påvirkes negativt av den observerte og forventede arbeidsledigheten i Norge. Selskapet forventer å rapportere et driftsresultat fra segmentet Forsikring på minus 246 millioner kroner som tilsvarer en combined ratio på 124% i første kvartal.

Selskapet varsler også at det vil rapportere et finansresultat for konsernet på minus 588 millioner kroner i kvartalet. Dette er hovedsaklig grunnet tap på obligasjoner.

Samtidig venter Storebrand å bokføre en skatteinntekt på 717 millioner kroner i kvartalet. 

- Dette som følge av ny informasjon og tolkning av overgangsreglene for 2018 samt skattereduserende tap knyttet til valutasikring av det svenske datterselskapet SPP i første kvartal, skriver Storebrand om skatteinntekten. 

Konsernets resultat etter skatt forventes å bli 264 millioner kroner i første kvartal, opplyses det videre. I samme kvartal i fjor var resultatet etter skatt på 494 millioner kroner. 

Storebrand understreker at resultatene er foreløpige.

storebrand