Kjetil Holta selger seg ned i Gentian Diagnostics

SELGER SEG NED: Kjetil Holta. Foto: Iván Kverme
Børs

Holta Life Sciences, hvor Kjetil Holta er eier og styreleder, har i dag solgt 800.000 aksjer i Gentian Siagnostics til Delphi Nordic og Delphi Kombinasjon. Salgssummen er ikke opplyst.

Holta Life Sciences sitter igjen med over 1,2 millioner aksjer i Gentian Diagnostics, som tilsvarer 7,89 prosent av aksjene. Runar Vatne er nå største aksjonær i selskapet.

Kjetil Holta forklarer nedsalget med at selskapet har hatt god vekst de siste årene. Han ønsker å bli mer diversifisert.

«Det er derfor vår oppfatning at selskapet nå står trygt på egne ben og er langt mindre avhengig av like sterk involvering fra eierne. Parallelt med dette har Holta Invest det siste året gjort endringer i sin allokeringsstrategi og ønsker i fremtiden å være noe mer diversifisert. Holta Life Sciences vil etter salget opprettholde sin posisjon som selskapets nest største aksjonær og vi har et langsiktig syn på denne investeringen», skriver Holta i en børsmelding.

For øvrig har Storebrand Asset Management kjøpt 800.000 aksjer, og eier nå 1,33 millioner aksjer i selskapet, som tilsvarer 8,66 prosent.

Gentian Diagnostics har falt 6,14 prosent det seneste året på Oslo Børs, og handles til 52 kroner fredag morgen.

Selskapet leverte kvartalsrapport i morges. Omsetningen fikk et løft, men bunnlinjen var rød.

gentian diagnostics
kjetil holta