Industriindeksen Philly Fed er fortsatt på et av de laveste nivåene noensinne

Indeksen stiger 13 poeng etter å ha nådd det laveste nivået på over 40 år, men er fortsatt langt under null.

NEDGÅENDE TREND: Økonomisk i aktivitet i USA fortsetter å falle. Endog ikke like mye som før. Foto: Bloomberg
Børs

Industriindeksen til Philadelphia Fed har fått et kraftig løft i mai. Indeksen steg fra negative 56,6 poeng i april, til negative 43,1 poeng i mai, skriver Marketwatch.

Oppgangen er imidlertid ikke like sterk som det mange analysebyrå hadde ventet seg. Dette kan også ses i lys av den markante kursstigningen i det amerikanske aksjemarkedet i løpet av samme periode. 

Mediehuset forventet kun negative 40 poeng, opplyses det. 

I indeksen er skillet mellom lavere og høyere aktivitetsnivå i økonomien på nullnivå. Alle negative verdier indikerer derfor at USA har en negativ trend i økonomien. Det betyr at aktivitetsnivået i USA fortsetter å falle, men ikke like fort som det falt i forrige måned.

Indeksen avdekket at 58 prosent av amerikanske bedrifter rapporterte en nedgang i aktivitetsnivået, mens bare 15 prosent rapporterte oppgang.

usa
philly fed