Seks meglerhus mener detaljomsetningen skal ned

Venter et gjennomsnittlig fall tilsvarende 1,9 prosent på månedsbasis i april.

NED: Seks meglerhus mener detaljomsetningen skal videre ned.  Foto: Iván Kverme
Børs

Makroøkonomer fra seks meglerhus venter at detaljomsetningen, utenom salg av kjøretøy, vil falle med 1,9 prosent på månedsbasis i april, målt med sesongjustert volumindeks, melder TDN Direkt. 

Anslaget er satt sammen av TDN direkt, basert på estimater fra økonomer i meglerhusene DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Danske Bank Markets, SEB, Sparebank 1 Markets og Eika Gruppen.

Det laveste anslaget er minus 5,0 prosent, mens det mest positive er minus 0,5 prosent. 

I mars var det en moderat nedgang i detaljhandelomsetningen på 0,9 prosent, og Handelsbanken Capital Markets mener detaljhandelen for april vil falle med 1,0 prosent. 

"Fra kortstatistikken vet vi imidlertid at den omtalte "hamstringen" ble relativt kortvarig. Og sammen med svak utvikling innenfor forbruket av andre varer enn matvarer peker dette i retning av at detaljomsetningen falt videre i april", skriver meglerhuset i en oppdatering.

"Det samlede vareforbruket, som mates direkte inn i BNP-beregningene, falt med 4 prosent i mars; blant annet trukket ned av bilsalget som dessuten har falt videre i april. Men det er særlig tjenestekonsumet som har fått seg en smell under coronakrisen. Det bidro til at samlet privat forbruk falt med nærmere 12 prosent bare i mars", presiserer meglerhuset.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer detaljhandelsstatistikken onsdag 27. mai klokken 08.00.