Kraftig forventningsfall, men lavere enn fryktet

Forventningsindikatoren for 2. kvartal er nå på nivå med det som ble observert under det kraftige oljeprisfallet i 2014.

PÅVIRKER: Nedgang i reiser viser en spesielt negativ utvikling og gjør store utslag i tallene for 2. kvartal.  Foto: Heiko Junge
Børs

Forventningsbarometerets hovedindikator falt fra 4,7 1. kvartal 2020 til -7,6 i andre kvartal 2020, justert for sesongvariasjoner, melder Finans Norge i en pressemelding tirsdag.

Barometerets hovedindikator er dermed kraftig ned sammenlignet med samme kvartal i fjor, da den var positiv på 14,9.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 7. – 14. mai, viser at det er negativ utvikling på alle enkeltindikatorer og det er i hovedsak indikatorene knyttet til landets økonomi siste år og større anskaffelser som trekker mest ned.

– Som ventet er det en betydelig nedgang i Forventningsbarometeret i andre kvartal som følge av coronakrisen. Nedgangen er mindre enn fryktet til tross for strenge myndighetstiltak, kraftig oljeprisfall og vesentlig mindre etterspørsel fra våre handelspartnere, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Ekspansiv politikk og støtteordninger

– Ekspansiv pengepolitikk og statlige støtteordninger har sannsynligvis i kombinasjon med forventningen om kraftige finanspolitiske stimulanser bidratt til et noe mer moderat fall i Forventningsbarometeret dette kvartalet enn det som ellers kunne vært tilfellet, sier Kreutzer.

– Vi ser et mer moderat fall i indikatoren for egen økonomi neste år. Det indikerer at nordmenn flest oppfatter at de har høy jobbtrygghet til tross for et stort antall permitterte. I disse tallene kan man lese en forventning om at virkemidlene som iverksettes vil bidra til at permitterte arbeidstakere i stor grad kommer tilbake i jobb, uttaler Kreutzer i pressemeldingen. 

Forventningsbarometeret 2. kvartal 2020 Foto: Finans Norge
forventningsbarometer
Nyheter
Børs