Dyp økonomisk krise – men noen lyspunkter i sikte

BNP Fastlands-Norge falt med 4,7 prosent fra mars til april.

Publisert 5. juni 2020 kl. 08.01
Oppdatert 5. juni 2020 klokken 09.41
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 287 ord

– Det har vært en uvanlig skarp nedgang i BNP Fastlands-Norge i mars og april. Når fallet ble noe mindre i april enn i mars, skyldes det særlig at varekonsumet tok seg litt opp. Dermed ble nedgangen i varehandelen redusert, sier sjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Utbruddet av coronaviruset og de påfølgende smitteverntiltakene har medført et enormt tilbakeslag i norsk økonomi. 

Ifølge nasjonalregnskapet falt BNP Fastlands-Norge med 4,7 prosent fra mars til april, og var dermed 11,3 prosent lavere i april enn i februar, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analytikerne i DNB Markets ventet et fall på 3 prosent. Økonomene i Nordea Markets mente tallene ville vise nok en betydelig nedgang, mellom 6 og 8 prosent, etter at BNP for fastlandet falt om lag 7 prosent i mars.

– Norsk økonomi er i en dyp krise, men utsiktene har bedret seg de siste ukene. Siden våre forrige prognoser fra april har vi oppjustert veksten for 2020 med hele 1,4 prosentpoeng. Det betyr at BNP Fastlands-Norge ventes å falle med knappe 4 prosent i 2020, sier forsker i SSB Thomas von Brasch.

Revideringen av anslaget gjenspeiler ny informasjon om utviklingen i smitteforløp, ulike tiltak og den økonomiske aktiviteten. Smitten er redusert raskere, smitteverntiltakene er lettet i større grad og omfanget av de økonomiske tiltakspakkene har økt mer, heter det. 

Det er ifølge SSB også tegn til en raskere gjeninnhenting i den økonomiske aktiviteten enn hva det så ut til i slutten av april.

– Selv om det ser ut til at oppgangen kommer tidligere, er situasjonen fremdeles alvorlig i norsk økonomi. Lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år framover selv om smitten her hjemme holdes nede, sier von Brasch.

Les mer i rapporten fra SSB her.