Dette skjer i dag – fredag

Vi får nye, viktige signaler om tilstanden i norsk økonomi.

VIKTIG SIGNAL: SSB legger fredag frem tall for norsk detaljhandel i mai.  Foto: Iván Kverme
Børs

Makro, Norge (SSB)

Varekonsumindeksen, mai 2020
Detaljomsetningsindeksen, mai 2020
Kirkelige fellesråd, regnskap, 2019
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2019

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: KPI Tokyo-området, juni (01.30)
Frankrike: forbrukertillit, juni (08.45)
Sverige: PPI, mai (09.30)
Sverige: detaljhandel, mai (09.30)
Eurosonen: M3 pengemengde, mai (10.00)
USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), mai (14.30)
USA: Michigan-indeks endelig, juni (16.00)

Av børsrelaterte hendelser merker vi oss at H&M legger frem kvartalstall (08.00), mens kriserammede Solstad Offshore avholder generalforsamling her hjemme.

Til slutt minner vi om at børsene i Fastlands-Kina holder stengt fredag.

Kilder: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt

ssb
detaljhandel
varekonsum
solstad offshore
h&m
shanghai composite
Nyheter
Næringsliv
Børs