Foreløpige konsumpriser steg i Frankrike

Børs

Den foreløpige konsumprisindeksen i Frankrike var opp 0,1 prosent på årsbasis i juni. På månedsbasis var konsumprisene ned 0,1 prosent, ifølge Direkt Makro, melder TDN Direkt. 

Den EU-harmoniserte konsumprisindeksen (HIKP) steg 0,1 prosent på årsbasis.

frankrike
Nyheter
Børs