BNP-nedgang i Spania

I tråd med forventningene.

Børs

BNP svekket seg 5,2 prosent i Spania i årets første kvartal, ifølge endelige tall, melder Direkt Makro. 

Nedgangen på årsbasis var på 4,1 prosent, melder TDN Direkt. 

De foreløpige tallene stemte overens med de endelige tallene. 

Spania
Nyheter
Børs