Det har aldri vært flere privatinvestorer på Oslo Børs

Siden nyttår har antallet privatpersoner med aksjer på Oslo Børs økt med 15,5 prosent. Privatpersoners eierandel har ikke vært høyere siden 2005.

Børsdirektør Øivind Amundsen Foto: Iván Kverme
Børs

Det er en kjent sak at utlendingene og staten til sammen eier mesteparten av Oslo Børs. Eierskapet til utlendingene er på 38 prosent, mens staten eier 30 prosent. Privataksjonærenes andel har nå økt til 4,35 prosent, fordelt på 444.557 aksjonærer. 

Direktør på Oslo Børs, Øivind Amundsen, tror det er flere årsaker til økningen.

– Det er flere årsaker til at privatpersoner nå strømmer til Børsen, og vi må gå noen år tilbake for å forklare drivkreftene.

– Da myndighetene åpnet for aksjesparekonto ble det mer gunstig skattemessig å spare i aksjer. Allerede da begynte vi å se økt aktivitet fra privatpersoner.

– Den rekordlaverenten spiller også inn. Ønsker du avkastning på sparepengene er ikke høyrentekonto i banken et alternativ.

Han viser til at oljeprisfall og coronapandemi trakk hovedindeksen kraftig ned, noe han mener gjorde det gunstig for privatpersoner å flytte penger fra sparekonto til fond og aksjer.

– Mange opplevde nok at det kraftig kursfallet vi hadde tidligere i år var en god anledning til å gå inn i aksjemarkedet.

– Det har også vært usikkerhet knyttet til utviklingen boligmarkedet. Dette kan ha gjort at flere har søkt mot andre spareformer enn å kjøpe Oslo-leilighet nummer en, to og tre, og en hytte på fjellet.

Strømmet inn i kriseaksjer

Børsdirektøren tror at hjemmekontor kan ha medført at flere har begynt å handle aksjer.

– Hjemmekontor har nok gjort at flere har hatt tid til å sette seg inn i aksjer, og mer tid til å handle aksjer fra PC-en sin.

Norwegian er selskapet som har opplevd størst økning i antall aksjonærer. Selskapet har nå nest flest aksjonærer på børsen, etter Equinor. Økningen i antall aksjonærer er på 116 prosent i selskapet, som forøvrig er ned omtrent 93 prosent på børsen for året.

Aksjer med flest nye aksjonærer (30.06-01.01)


Nye i årProsentvis endringTotalt antall
1. Norwegian32.310116,0 %60.156
2. DNB16.10040,0 %56.335
3. Equinor10.71912,1 %99.325
4. Kongsberg Automotive8.974244,4 %12.646
5. Aker BP8.07369,5 %19.693
6. Mowi7.92852,3 %23.096
Oslo Børs

Også bildelprodusenten Kongsberg Automotive kommer høyt på listen over aksjene som har fått mange nye aksjonærer. Selskapet gjennomførte nylig en rettet kriseemisjon på 700 millioner kroner, og aksjen er ned omtrent 77 prosent for året. Samtidig er antall aksjonærer i selskapet opp 244 prosent.

– Aksjer og selskaper folk har et forhold til, og aksjer som er i nyhetsbildet, trekker til seg nye investorer, sier kommunikasjonssjef på Oslo Børs, Geir Harald Aase.

– De går nok ikke inn med de store pengebeløpene, føyer børsdirektør Amundsen til.

Amundsen mener Oslo Børs er veldig tydelig på risikoen slike investeringer medfører når publikum tar kontakt.

– Men det vil alltid være noen som spiller høyt, og går på et tap.

– Tar du risiko, må du følge med. Du må forstå nedsiden, og følge med i hendelser knyttet til selskapene du har investert i.

Langsiktig og gambling

– Vårt inntrykk er at det er mest langsiktig sparing, men det kan godt være tradere blant dem også.

– Jeg har tro og håp om at det private eierskapet på Børsen kan økes på sikt.

 – Så dere tror ikke at Ola Nordmann byttet ut sportsspill med børs da sportsarrangementene ble avlyst?

– Nei, det må være et fåtall. Vi tror at dette handler om at indeks var ned, lav rente og usikkerhet i andre spareformer.

– Anser dere det som et samfunnsoppdrag å øke antall privatinvestorer på Oslo Børs?

– Vi har et samfunnsoppdrag om å bidra til et effektivt kapitalmarked, og der inngår både store og små investorer.

– Skattesystemet favoriserer investeringer i fast eiendom. Det er viktig at man gir folk andre sparemuligheter enn bolig og bankkonto, og skatt er en viktig del av denne jobben.


oslo børs
børs
Nyheter
Børs