Observe Medicals emisjon overtegnet

Fortrinnsrettsemisjonen ble overtegnet.

OVERTEGNET: Observe Medicals emisjon ble overtegnet i dag.  Foto: NTB Scanpix
Børs

Styret i Observe Medical foreslo i mai en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner kroner. 

Emisjonen var garantert av eksisterende aksjonærer i selskapet, og endte i dag med å bli overtegnet med 528.000 aksjer.

Totalt ble det emittert 4,1 milllioner aksjer, men det ble kjøpt 4,6 millioner. Aksjene ble verdsatt til 11 kroner – en rabatt på like under 20 prosent etter dagens sluttkurs på 13,5 kroner.  

Siste allokering av aksjene vil skje 6. juli.

Observe Medical
emisjon
Nyheter
Børs