Slik ser den perfekte porteføljen ut

JPMorgan mener man bør gå for høyere risiko.

MERAVKASTNING: JPMorgan mener det er på tide å gå for høyere risiko, som gir meravkastning. Foto: Bloomberg
Børs

Flere storbanker har gjennom flere år anbefalt å sette sammen en portefølje som består av aksjer tilsvarende 60 prosent, og resterende i høyt rangerte obligasjoner. Nå mener strateger i JPMorgan at det er på tide å tenke nytt.

Gjennom en 60/40-portefølje ble man med på oppgangen i aksjemarkedet, mens fallet gjennom korreksjoner ble begrenset.

Ny portefølje-sammensetning

To strateger i JPMorgan forventer at 60/40-porteføljen vil gi en årlig avkastning på omtrent 3,5 prosent de kommende årene.

«I denne verden med nullrente, som vi tror vil være situasjonen i flere år, tilbyr obligasjoner verken høy avkastning eller beskyttelse mot et fall i aksjemarkedet», skriver Jan Loeys og Shiny Kundu, strateger i JPMorgan, ifølge Marketwatch.

Strategene mener de beste porteføljene består av 40 prosent aksjer, 20 prosent obligasjoner og 40 prosent hybrider. Med hybrider mener strategene at man bør investere i objekter med høyere risiko enn sikre obligasjoner, som gir meravkastning. 

Dette gjelder blant annet pantelån, eiendomsinvesteringer og søppel-rangerte obligasjoner. Med en slik portefølje, tror strategene at man vil få en høyere avkastning enn 3,5 prosent årlig.

Storbank er enig

I likhet med JPMorgan, anbefalte Bank of America å bevege seg vekk fra den tradisjonelle 60/40-porteføljen allerede i slutten av 2019.

«Utfordringen for investorene i dag er at begge fordelene ved obligasjoner, diversifisering og risikoreduksjon, ser ut til å svekke seg», forklarte storbanken, ifølge Marketwatch.

Nyheter
Børs