MPCC vil hente over 250 millioner i frisk kapital

Vurderer rettet emisjon på 27,5 millioner dollar.

Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships. MPC
Børs

MPC Container Ships vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 27,5 millioner dollar til tegningskurs 1,00 krone pr aksje, ifølge en børsmelding.

DNB Bank og Pareto Securities er hyret inn som rådgivere i emisjonen.

«Formålet med emisjonen er å skaffe kapital for generelle selskapsformål, inkludert støtte av likviditeten i selskapets datterselskaper, MPC Container Ships Invest B.V. og dets datterselskaper. I tillegg ønsker selskapet å tilfredsstille betingelsene for godkjenninger fra dets kreditorer i refinansieringsprosessen», heter det i meldingen.

I børsmeldingen skriver MPCC at coronakrisen opplever en markant reduksjon i charterrater og utnyttelsesgrad av flåten. «Dette vil påvirke selskapets likviditet og mulighet til å trilfredsstille betingelsene for lån, negativt», skriver selskapet videre.

Emisjonen er garantert av aksjonærene Star Spike, CSI Beteiligungsgesellschaft og Pilgrim Global.

mpc container ships
emisjon
Nyheter
Børs