FSN Capital fortsetter oppturen

Alle pilene peker oppover for FSN Capital.

AGIL OPPKJØPER: FSN kjøpte 30 av de 44 medlemmene i Håndverksgruppen (HG) tidligere i år. Avbildet er f.v.: Tony Støkkebo (konsernsjef), Børge Grindhagen (styreleder) og Erik Nelson (Partner FSN Capital) Foto: Iván Kverme
Børs

Private equity-selskapet FSN Capital økte overskuddet med nesten 50 prosent ifjor sammenlignet med året før.

Mens driftsresultatet endte med større underskudd enn året før, klarte imidlertid FSN å hente igjen tapet i form av finansinntekter. Disse summerte seg til å bli over 53 millioner kroner, nesten 17 millioner kroner mer enn i 2018.

Resultat før skatt endte på nesten 9,3 millioner, mens selskapet rapporterte et overskudd før skatt på 5,5 millioner året før.

I tillegg har private equity-selskapet trolig inntekter som ikke gjenspeiles i Brønnøysundregisteret. 

 Doblet egenkapitalen

Foruten å øke resultatet, har også FSN imponert med å ha nærmest doblet egenkapitalen.

Mens selskapet rapporterte 8,9 millioner kroner i egenkapital i 2018, økte dette til 17,3 millioner året etter.

Til sammen har selskapet eiendeler til nesten 100 millioner kroner, mens konsernet skal sitte på eiendeler til over 120 millioner kroner.

fsn capital
Nyheter
Finans
Børs