Rakettoppgang på børsdebut

Ayfie Group var på sitt høyeste opp 33 prosent, noe som gir en markedsverdi på rundt en kvart milliard.

BJELLESERMONI: Økonomidirektør Siw Ødegaard ringer bjellen, sammen Jostein Devold (f.v.), Roar Hansen, Frode Lund Nielsen, Christian Jensen, Øyvind Amundsen og Eirik Høiby Ausland. Foto: Siv Dolmen
Børs

Ayfie Group er en internasjonal leverandør av programvare for tekstanalyse som brukes for å strukturere store mengder ustrukturerte data. Selskapet hentet i vår 50 millioner friske kroner gjennom en rettet emisjon og med 25 millioner nye aksjer ga dette en pris pr. aksje på 2 kroner.

Legges antall aksjer til notering og emisjonskursen til grunn hadde selskapet en markedsverdi på 212 millioner kroner i forkant av noteringen.

Selskapet åpnet på 2,2 kroner pr. aksje, altså opp 10 prosent fra emisjonskursen. Aksjen avsluttet børsdagen på 2,6 kroner pr. aksje, opp 30 prosent fra emisjonskursen.

– Jeg er meget fornøyd med dagens notering, dette er en stor milepæl for selskapet, sier fungerende direktør Johannes Stiehler til Finansavisen. 

Stiehler, som er basert i Tyskland, kunne ikke selv delta på bjelleseremonien grunnet reiserestriksjoner.

Stor kundeliste

– Dette er et perfekt tidspunkt for oss å bli notert på Merkur Market. Vi har vunnet kontrakter med flere store norske advokatfirmaer. Samtidig ser vi et oppsving i USA når rettsapparatet nå gjenåpnes etter coronanedstengningen, sier Stiehler.

Selskapet har kontorer i fem land, og over 500 kunder på kundelisten. Deriblant advokatselskapene BAHR og Thommessen, forsikringskonsernet Allianz, Statkraft og industrikonsernet Siemens.

Det er veldig lite konkurranse i dette markedet og kundene våre blir ofte overrasket over hva vi kan gjøre med teknologien
Johannes Stiehler, økonomidirektør

Kjendistung eierside

På eiersiden finner man kjendisinvestorer som Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Lars Nilsen, Lars Staff, Jan Opsahl og Leif Hübert.

GRUNN TIL Å SMILE: Øystein Stray Spetalen, her på Pareto Securities konferanse. Foto: Stian Lysberg Solum

Selskapets største aksjonærer er Spetalens Tycoon Industrier og Lars Nilsens Lani Invest. Sammen sitter de på 26,8 prosent av selskapets utestående aksjer.

Legger man til grunn emisjonskursen på 2 kroner pr. aksje har Spetalen en urealisert gevinst på rundt 5 millioner kroner etter børsnoteringen.

– Ingen av de tidligere aksjonærene har solgt seg ut i forbindelse med dagens notering, sier økonomidirektør Siw Ødegaard til Finansavisen

Tilbyr en løsning 

– Vi er et selskap som har utviklet oss over tid og nå har vi kommet dithen at vi har produkter som er klare til å rulles ut. Nå er vi i en fase hvor vi ønsker å styrke kapitalen vår for videre vekst, sier Ødegaard.

– Er dere avhengig av kapitalen dere får i dag?

– Nei, det er vi ikke. Men siden vi er i en sterk vekstfase er det godt å styrke egenkapitalen, svarer Ødegaard.  

Salg er mer krevende når man ikke kan møte kundene.
Jostein Devold, styremedlem

Selskapet hadde et fall i omsetningen på 3 millioner fra 2018 til 2019.

– Hvordan ser 2020 ut så langt?

Vi har vært i en omleggingsfase, der vi valgte i 2018 og 2019 å fokusere på LegalTech og FinTech. Samtidig er vi i ferd med å utvikle selskapet fra å være et utviklingsselskap til å fokusere på salg og vekst. Vi er i rute, svarer økonomidirektøren.

KAPITAL TIL VEKST: Finansdirektør Siw Ødegaard, styremedlem Jostein Devold i bakgrunnen, og børssjef Øivind Amundsen i forgrunnen Foto: Siv Dolmen

– Vi satser hovedsakelig på Norden og USA og ser store vekstmuligheter i de markedene. Vi tilbyr produkter for håndtering av ustrukturert data, og det er et økende behov for løsninger for effektive søk og analyse. Sier Ødegaard.

Til Finansavisen sier Stiehler at selskapet opererer i et marked med stort vekstpotensial. 

– Det er veldig lite konkurranse i dette markedet og kundene våre blir ofte overrasket over hva vi kan gjøre med teknologien, uttaler Stiehler.  

– Vi vil fortsette å investere i forskning og utvikling for å kontinuerlig forbedre våre produkter. Det er viktig for oss å være konkurransedyktig og kunne gripe nye muligheter når de dukker opp, tilføyer Stiehler.

Selskapet regner med å ha en positive kontantstrøm fra driften i slutten av 2020. 

Corona byr på muligheter

– Salg er mer krevende når man ikke kan møte kundene. Ettersom vi har kontorer internasjonalt har det også oppstått problemer med å kunne reise som vanlig, sier styremedlem Jostein Devold. 

– Har coronapandemien skapt nye behov hos kundene deres?

– Det vi ser er at selskaper har tatt flere digitale løsninger i bruk og mange har tatt teknologiske kvantesprang – noe som er positivt for oss, svarer Ødegaard.

Ayfie Group

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter4649
Driftsresultat−104−60
Resultat før skatt−112−60

Fem største aksjonærer

InvestorEierandel i prosent
Tycoon Industrier16,6
Lani Invest10,3
Datum5,0
Mertoun Holding4,7
Staff Holding4,5