Innsidehandel i Star Bulk Carriers

Star Ariadne tilhørende Star Bulk Carriers. Foto: Star Bulk Carriers
Børs

Raffaele Zagari, primærinnsider i Star Bulk Carriers, har i dag kjøpt 2.000 aksjer til 6,92 dollar, eller 65,38 kroner, per aksje.

Totalsummen for aksjene ble følgelig 13.840 dollar, eller like under 131.000 kroner.

Etter transaksjonen eier Zagari 10.274 aksjer i selskapet. Det er totalt utstedt 90,7 millioner aksjer i selskapet, så eierandelen er forsvinnende liten.

star bulk carriers
Nyheter
Børs