Tjente over 800 millioner kroner på aksjer

Investor Øyvin Brøymer hadde et rekordår på børsen i fjor. Hans nye store satsing er legemiddelselskapet Vistin Pharma.

LEDELSE: God ledelse er svært viktig for Øyvin Brøymer. På bildet er adm.direktør i Vistin Pharma, Kjell-Erik Nordby Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Øyvin Brøymers investeringselskap Intertrade Shipping tjente 844 millioner kroner i fjor, mot 101 millioner kroner i 2018.

Selskapet sto ved utgangen av fjoråret oppført med markedsbaserte aksjer til en verdi av 2,1 milliarder kroner og en bokført egenkapital på 1,5 milliarder kroner.

Brøymer eier 100 prosent av Intertrade Shipping.

STORINVESTOR: Øyvin Brøymer har investert på egen bok siden 2000. Foto: Arendal Fossekompani

– Jeg har ingen kommentar til resultatet utover at jeg er fornøyd, sier tidligere norgesmester i roing Øyvin Brøymer til Finansavisen.

– Hva er det spesifikt du ser etter når du leter etter aksjer å investere i?

– Jeg leter alltid etter selskaper med lite gjeld, en spennende forretningsmodell, gode vekstmuligheter og som har bra ledelse.

– Er prising i forhold til inntjening noe du aktivt ser på før du investerer?

–Ja, i aller høyeste grad.

Tjent godt på børsrakett

Brøymer har lenge vært største aksjonær i Medistim der han selv er styreformann. Medistim er et medisinteknologi selskap som leverer teknisk utstyr til sykehus til bruk ved hjerte- og karkirurgi.

Ved inngangen til 2019 sto Brøymer oppført med fire millioner aksjer til en balanseført verdi på 68,90 kroner pr. stykk. 

Ved årsskiftet 2019/2020 var kursen 207 kroner, noe som tilsier en papirgevinst på 552 millioner kroner i Medistim.

Medistim står altså uten tvil for majoriteten av det sterke resultatet. Investoren har i 2020 solgt mange av sine aksjer i selskapet, men er fortsatt største aksjonær med sin eierandel på 10 prosent.

Intertrade Shipping

(Mill.kr)20192018
Driftsinntekter2221
Driftsresultat1715
Resultat før skatt845103

Majoritetseier i Vistin Pharma

Etter å ha solgt unna mye aksjer i Medistim har Brøymer brukt pengene på å kjøpe seg opp til å bli majoritetseier i legemiddelselskapet Vistin Pharma, som produserer metformin til bruk for å behandle diabetes 2-pasienter.

Selskapet, som er basert i Kragerø, har vært mye omtalt som følge av sin feilslåtte satsing på oljetrading.

Denne delen av virksomheten har selskapet nå lagt ned, og siden har Brøymer kjøpt seg kraftig opp i Vistin Pharma, som han nå eier 24,8 prosent av.

Brøymer sier at han synes Vistin Pharma er attraktiv av samme grunn som hans andre investeringer, nemlig at selskapet har en spennende forretningsmodell med gode vekstutsikter, lite gjeld og en god ledelse.

Vistin Pharma-aksjen har handlet til kurs mellom 13,50 og 11,50 kroner etter at Brøymer kjøpte seg tungt inn i midten av mai. 

Torsdag ettermiddag ble aksjen omsatt for 12,30 kroner.

vistin pharma
øyvin a. brøymer
Nyheter
Børs