Konverterer aksjonærlån til aksjer

Konsernsjef og styemedlemmer gjør om lån til aksjer.

FLERE AKSJER: Konsernsjef i Endúr, Hans Petter Eikeland, er en av aksjonærene som konverterer lån til aksjer. Foto: Bergen Group
Børs

Endúr gjør om aksjonærlån på 5 millioner kroner til aksjer. Konverteringskursen er satt til 1,5 kroner, noe som betyr at det kommer 3,33 millioner nye aksjer i selskapet.

  • Handeland Industri AS, Rune Skarveland og styremedlem Trond Skarveland er aksjonærer, har tegnet 2 millioner nye aksjer.
  • Eikeland Holding AS, kontrollert av Hans Petter Eikeland, administrerende direktør i Endúr ASA, har tegnet 666 666 nye aksjer.
  • AS Flyfisk AS, der styremedlemmene Bente Stangeland og Torunn Stangeland er aksjonærer, har tegnet 666 666 nye aksjer.

Aksjen falt 1,3 prosent til 1,55 kroner torsdag. Hittil i år har den lagt på seg 35,8 prosent, mens den har hoppet 93,0 prosent den siste måneden

endur
Nyheter
Børs