Induct henter 3 millioner kroner i rettet emisjon

Aksjene ble tegnet av adm. direktør sitt selskap.

HENTER PENGER: Induct, og adm. direktør Alf Martin Johansen, henter 3 millioner kroner i rettet emisjon. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Induct har gjort en rettet emisjon på tre millioner kroner gjennom utstedelse av 600.000 nye aksjer til tegningskurs på 5 kroner pr. aksje, det kommer frem av en melding mandag kveld. 

Aksjene ble tegnet av NPP Capital, som er heleid av adm. direktør Alf Martin Johansen. De ble deretter reallokert til nåværende og nye aksjonærer, som medfører at NPP Capital etter transaksjonen eier 1,791.838 aksjer i selskapet. 

Betalingen vil gjøres 31. august og Induct stengte mandag til en kurs på 5 kroner på Merkur Market. 

induct
rettet emisjon
alf martin johansen
Nyheter
Børs