Dette tror Goldman Sachs om aksjemarkedet de neste 10 årene

Goldman Sachs har lengre tidshorisont enn det kommende året, og legger frem estimater for S&P 500 de neste ti årene. 

FREMTIDSUTSIKTER: Strategene i Goldman Sachs deler i en oppdatering sine estimater for S&P 500 de neste 10 årene. Foto: NTB Scanpix
Børs

Strategene i meglerhuset Goldman Sachs, ledet av sjefstrateg David Kostin, ser lengre frem i tid enn det kommende året. 

I en oppdatering legger meglerhusene sine strateger frem at de tror den brede S&P 500-indeksen i gjennomsnitt vil generere 6 prosent årlig avkastning de neste ti årene, ifølge Marketwatch.

Estimatet inkluderer utbetaling av utbytte, og er dannet på bakgrunn av flere verdsettelsesmetoder og økonomiske faktorer. 

Meglerhuset påpeker at det er usikkerhet knyttet til estimatet, og inkluderer et lavere estimat på 2 prosent årlig avkastning, og et høyere estimat på 11 prosent årlig avkastning, som representerer et standardavvik i hver retning av gjennomsnittet. 

Det er også 90 prosent sannsynlig at avkastningen på aksjer slår avkastningen på obligasjoner, sier Goldman Sachs.

Figuren viser hvordan meglerhuset kom frem til estimatet: 

SPÅR FREMTIDEN: Goldman Sachs spår 6 prosent årlig avkastning de neste ti årene. Foto: Goldman Sachs

Flere risikoer

Meglerhuset påpeker imidlertid flere risikofaktorer som kan ha innvirkning på fremtidsestimatene:

  • Deglobalisering: kan svekke både salg og inntjening, ifølge Goldman Sachs.
  • Skatter og avgifter: prognoser viser at Joe Biden sin skattereform kan svekke inntjeningen med 12 prosent, heter det.
  • Indekskomposisjon: S&P 500 har siden 1980 hatt 35 prosent utskifting av selskaper hvert tiende år, opplyses det.

I tillegg legger meglerhuset til arbeidskostnader og demografi som nevneverdige risikoer. 

Hittil i år er S&P 500 ned 1,03 prosent, mens den brede indeksen er opp 12,35 prosent de siste tre måenedene.

Goldman Sachs har lengre tidshorisont enn det kommende året, og legger frem estimater for S&P 500 de neste ti årene.
goldman sachs
s&p500
s&p
Nyheter
Børs
Bank