Norske Skog leverer dårlige resultater i 2. kvartal

Norske Skog har gått fra milliardoverskudd til underskudd på ett år. Nå varsler selskapet om vanskelige markedsforhold for resten av året.

ETT ÅR SIDEN: Adm. direktør Sven Ombudstvedt ved fremleggelse av andre kvartal i fjor, da resultatene var betraktelig mye bedre. Foto: Iván Kverme
Børs

Redusert etterspørsel som følge av coronapandemien blir pekt på som årsaken til det dårlige resultat til Norske Skog i andre kvartal.

Da restriksjonene på flyten av varer og mennesker over grensene for alvor begynte å tre i kraft i mars, hadde selskapet stabil etterspørsel i starten. Kundene fokuserte på å bygge opp lageret for å forberede seg på problemer i leverandørkjeden.

I mai og juni fikk Norske Skog et stort bortfall av bestillinger, og nesten alle fabrikkene måtte stenge produksjonen.

Omsetningen stupte fra 3,3 milliarder kroner i andre kvartal i fjor til 2,1 milliarder i år.

EBITDA ble på skuffende 138 millioner kroner, et tall som blir enda svakere når man justerer for engangsgevinst på 86 millioner på salg av skogområder i Tasmania.

– Ordresituasjonen ser noe bedre ut for andre halvår, men vi kommer fra lave nivåer, slik at noe annet ville vært veldig rart. Vi må nok forberede oss på vanskelige markedsforhold resten av året, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt under selskapets webcast torsdag formiddag. 

Norske Skog 

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter2.1673.316
Driftsresultat−12290
Resultat før skatt−521.082
Resultat etter skatt−591.032

Investerer i nytt marked

Ifølge en analyse fra SpareBank 1 Markets faller etterspørselen etter avispapir, som er Norske Skogs hovedmarked, med 5 prosent pr. år. 

Dette gjør at Norske Skog har lansert en ny storsatsing på bølgepapp. Dette markedet anslår meglerhuset vil ha en årlig etterspørselsvekst på 4,5 prosent. Norske Skog har planer om å konvertere to maskiner fra papirproduksjon til bølgepapp.

GOLBEY: Sven Ombudstvedt ved fabrikken til Norske Skog i Golbey, Frankrike. Foto: Hans Iver Odenrud

Dette skjer ved fabrikkene i Golbey i Frankrike og Bruck i Østerrike. Totale investeringer er estimert til 350 millioner euro, og vil begynne i første halvår 2021.

Produksjonen skal starte i første halvår av 2023, og selskapet forventer årlig EBITDA på 70-80 millioner årlig ved full kapasitetsutnyttelse. 

Store deler av selskapets kvartalspresentasjon brukes på å fremheve investeringene i dette markedet, og fremtidige grønne prosjekter, og resultatene for andre kvartal ble tonet ned.

SpareBank 1 Markets opprettholder sin kjøpsanbefaling på Norske Skog-aksjen, og gjentar sitt kursmål på 50 kroner pr. aksje. 

Aksjen er torsdag ettermiddag ned 7,19 prosent for dagen, til en kurs på 29,70 kroner pr.aksje. Så langt i år er aksjekursen ned 32 prosent.

norske skog
sven ombudstvedt
industri
Nyheter
Børs