Veidekke skal bygge for den svenske skatteetaten

Bygger kontorer til rundt 195 millioner svenske kroner. 

NYTT: Veidekke skal bygge «Nya Kronan» i samarbeid med Vasakronan. Foto: Vasakronan
Børs

Veidekke har inngått avtale med Vasakronan om en omfattende renovering og ombygging av prosjektet «Nye Kronan» i Sundbyberg ved Stockholm, ifølge en børsmelding.

Oppdraget er en totalentreprise i samspill med Vasakronan, med en verdi på cirka 195 millioner svenske kroner eksklusive merverdiavgift opplyses det. Summen tilsvarer 200 millioner norske kroner.

– Her kommer vi tidlig inn i prosjektet, noe som gir oss muligheten til å utvikle optimale produksjonsmetoder og skape gode prosjektresultater for alle parter, sier Linus Wåhlin, arbeidssjef i Veidekke Bygg Stockholm. 

Totalt kommer Kronan når det er ferdig til å bestå av om lag 40.000 m2 kontorer som skal brukes av den svenske skatteetaten. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2021.