Svak oppgang i konsumprisene i eurosonen

Kjerneinflasjonen steg også.

OPP: Konsumpriser og kjerneinflasjon.  Foto: FOTO: Dreamstime
Børs

Konsumprisindeksen for eurosonen var opp 0,3 prosent på årsbasis i juni, melder TDN Direkt.

På forhånd var det ventet en konsumprisvekst på 0,3 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Kjerneinflasjonen viste en oppgang på 0,8 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 0,8 prosent.

konsumprisindeksen
Nyheter
Børs