3 av 10 styremedlemmer på Oslo Børs er aksjeløse

Andelen aksjeeiere i styrene er lav, og hele to av tre av styremedlemmene på Oslo Børs har aksjer for under et gjennomsnittlig styrehonorar. Det får aksjeekspert til å steile.

SKAL EIE: Hans Thrane Nielsen i Storebrand Kapitalforvaltning og aksjestrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets  er klar i sin tale.  Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Finansavisen kunne mandag presentere at 28 prosent av konsernsjefene på Oslo Børs har lastet opp med aksjer i eget selskap under kursfallet i vår. Styremedlemmene har på sin side vært langt mer behersket.

Kun 11 prosent av styremedlemmene benyttet muligheten til å handle under børsfallet. 

– Det er veldig overraskende at ikke flere styremedlemmer benyttet anledningen til å kjøpe sine første aksjer eller egenkapitalbevis i mars, sier Hans Thrane Nielsen, porteføljeforvalter i Storebrand.

Etter Finansavisens beregninger går hele 30 prosent av styremedlemmene på Oslo Børs rundt uten aksjer i eget selskap. Dette tallet er hentet etter at tiårets beste kjøpsmulighet har passert.

Og andelen er antageligvis langt større på grunn av mørketall. Flere utenlandsregistrerte selskap oppgir nemlig ikke aksjeinnehavet til styremedlemmene, og det er ikke nødvendigvis slik at aksjeeierskap hos nye styremedlemmer offentliggjøres. 

Ønske om eierskap

– Vi er veldig opptatt av at styremedlemmer bør eie aksjer. Har man sittet lenger enn ett år i et styre uten å handle aksjer, signaliserer det at selskapet kanskje ikke er en god investering, sier Nielsen.

Nielsen har sittet 12 år som representant i Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). Utvalget anbefaler at styrene bør oppfordres til å eie aksjer i selskap.

– Det beste er om styremedlemmer kjøper aksjer ved tiltredelse. Likevel er det ikke unormalt at representantene ønsker å gjøre seg kjent med organisasjonen før de kjøper aksjer, sier Nielsen.

– SÆRNORSKT: Styreekspert Arne Selvik om andelen styremedlemmer uten aksjeinnehav. Foto: Privat

Styreekspert Arne Selvik har i mange år arbeidet som lederutvikler og styrerådgiver, samt vært tett knyttet til forskningsmiljøet ved Norges Handelshøyskole. Han er klar på styrerepresentantenes rolle: 

– Styrets oppgave er først og fremst å ivareta interessene til aksjonærene, eierne og andre interessenter. Det er et litt særnorskt trekk at såpass få styremedlemmer er knyttet til selskapet de sitter i styret til gjennom aksjeeie, sier Selvik.

Aksjeekspertenes forventning er imidlertid klar.

– Det er ingen tvil, styremedlemmene bør eie aksjer, sier Nielsen.

Forvalter og investor Endre Røsjø deler Nielsens oppfatning.

INGEN TVIL: – Styregrossister uten aksjer er en uting, sier Endre Røsjø. Foto: Iván Kverme

– Personlig synes jeg styremedlemmer bør eie aksjer i selskapet de skal styre. Bare se på hva de ikke-investerte styrene har gjort, eller ikke gjort, i Equinor og Telenor, raser han. 

Denne problemstillingen trekker også sjefstrateg i SpareBank 1 Markets, Peter Hermanrud, frem.

– Det er viktig at styremedlemmenes insentiv knyttet til aksjeinnehav overgår det som omhandler honoraret. Dersom honoraret er stort og aksjeinnehavet lite, blir det viktigste å beholde styrevervet. Da kan det bli vanskelig å være uenig for ofte i frykt for å miste jobben, mener han. 

Hermanrud hadde imidlertid fryktet at status var verre enn det det er:

– Hvis jeg er aksjonær i et selskap, skulle jeg ønske at alle eide aksjer, men det kan man ikke forvente. Jeg er faktisk positivt overrasket over at 70 prosent eier, sier Hermanrud.

Beskjedne beholdninger

Av styremedlemmene som eier aksjer, er det stort sett snakk om lave beløp. Medianbeholdningen til styremedlemmene er på kun 126.000 kroner. Medianen blir det beste målet på et «normalt» styremedlems innehav, da store og kjente eiere som Bjørn Rune Gjelsten, Tor Olav Trøim, Møgster-familien og Stein Erik Hagen drar opp gjennomsnittet uforholdsmessig mye.

Et gjennomsnittlig styrehonorar på Oslo Børs er 270.000 kroner, viser gjennomgangen Finansavisen har gjort av samtlige årsrapporter for 2019. 

Og når aksjeinnehavet oppdateres med alle meldepliktige handler gjennom 2020, er fasiten at to tredeler av styremedlemmene eier aksjer for under 270.000 kroner.

– Dette er ikke greit. De bør eie for et styrehonorar, men det må sees i sammenheng med hvor lenge de har sittet i styret. Dersom man har sittet noen år bør ett styrehonorar være et minimum. Særlig ettersom styremedlemmer er konstituert for å påse at nettopp aksjonærenes interesser blir fremmet, sier Nielsen.

Styremedlemmene på Oslo Børs eier kun 0,62 prosent av alle verdiene på Oslo Børs. 

Styrelederne, som er langt færre i antall, eier på sin side drøye 3,24 prosent av alle verdier på hele Oslo Børs. Her er det også enkelte tungvektere som drar opp snittet betydelig.

– Det er vist at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom hvor godt selskapet går og hvor mye av selskapet styrene eier. I selskaper hvor et styremedlem eier over 50 prosent av selskapene er det indikasjoner på at det er lavere verdiskapning over tid, sier Nielsen.

Nielsen understreker at det imidlertid er for lite utvalg i Norge til å kunne slå fast noe om det. 

– Styregrossister uten aksjer er en uting. Det samme gjelder medlemmer som er innsatt ene og alene på grunn av medlemskap i et politisk parti, se hva som skjedde med DnC (Den norske Creditbank, red. anm), mener Røsjø.

Styreproffene

NavnAnt. styrevervEier i ant. selskapSitter i styret til
Glen Ole Rødland41Axactor, AqualisBraemar, Seadrill og Prosafe
Marianne Lie42Scana, Noreco, Treasure og Wilh. Wilhelmsen Holding
Rebekka Glasser Herlofsen42Wilh. Wilhelmsen Holding, Equinor, SATS og BW Offshore
Adele Bugge Norman Pran43ABG Sundal Collier, B2Holding, Equinor og Zalaris
Kjell Inge Røkke44Aker, Aker BP, Kværner og Ocean Yield
Merete Haugli30Axactor, Norwegian Property og Solstad Offshore
Synne Syrrist30Awilco Drilling, AqualisBraemar og Eidesvik Offshore
Yvonne Litsheim Sandvold31AqualisBraemar, Hiddn Solutions og Self Storage Group
Ola Lorentzon31Frontline, Flex LNG og Golden Ocean Group
Brita Eilertsen32Axactor, Pareto Bank og NRC
Kjetil Garstad33Gaming Innovation Group, Norwegian Finance Holding og Protector Forsikring
Stig Eide Sivertsen32Gyldendal, Komplett Bank og Polaris Media
Mimi K. Berdal32Electromagnetic Geoservices, Goodtech og Interoil Exploration and Production
Birgit Aagaard-Svendsen32Prosafe, Aker Solutions, Seadrill
Finn Haugan32NORBIT, SpareBank 1 BV, OKEA
Ulrika Laurin32Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A, Frontline, Golden Ocean Group
Helge Singelstad33Austevoll, Lerøy Seafood Group, DOF Subsea
Dag Mejdell33SpareBank 1 SR-Bank, SAS, Norsk Hydro
Gisele Marchand33Gjensidige Forsikring, Scatec Solar, Selvaag Bolig
Kilde: Selskapenes årsrapporter, børsmeldinger med meldepliktige handler og aksjonærregistre ved nyttår.