Den mest spennende aksjen på Oslo Børs

Kahoot! er Alf Inge Gjerdes favorittaksje. Selskapet er en global markedsleder med enorme vekstmuligheter, ifølge Storebrand-forvalteren.

MED KJEMPEOPPSIDE: Fra Kahoots notering på Merkur Markets. Adm. direktør Åsmund Furuseth holder bjella. Foto: Iván Kverme
Børs

– De aller fleste selskapene har overrasket positivt i andre kvartal, som følge av lave forventninger og uventet hurtige og omfattende tilpasninger til covid-19, sier Storebrand-forvalteren Alf Inge Gjerde.

– Børsoppgangen kan likevel ha gått for raskt, gitt de realøkonomiske effektene nedstengningene har hatt og vil få.

Gjerde konstaterer at myndighetenes og sentralbankenes likviditetstilførsel har vært en avgjørende bidragsyter i så måte.

– Selskaper med en lett skalerbar forretningsmodell blir trolig vinnere også i tiden som kommer, fortsetter forvalteren.

– Samtidig burde det politiske og markedsmessige fokuset på en overgang til en grønnere økonomi vedvare.

Ledende markedsposisjon

For tiden synes Gjerde at Kahoot! er den mest spennende aksjen på Oslo Børs.

– Selskapet har en ledende global markedsposisjon, og veksten kommer til å bli enorm, etterhvert som man kapitaliserer på kundemassen, forklarer han.

– Aksjen har steget mye det siste året, men Kahoot! er en opplagt oppkjøpskandidat for en av de store IT-selskapene.

Forvalteren liker også Europris, som nylig leverte sitt beste kvartalsresultat noensinne, godt hjulpet av nye forbruksvaner, reiserestriksjoner og stopp i grensehandelen.

– Selv om en stor del av denne effekten er midlertidig, har selskapet klart å få inn mange nye kunder som sannsynligvis kommer til å handle på Europris også i fremtiden, sier han.

LIKER SKALERBARE FORRETNINGSMODELLER: Storebrand-forvalteren Alf Inge Gjerde. Foto: Storebrand
...Kahoot! er en opplagt oppkjøpskandidat
Alf Inge Gjerde, Storebrand Asset Management

Sjømatsaksje med rabatt

Gjerde liker også Austevoll Seafood, hvor investorene nå gir den pelagiske virksomheten negativ verdi.

– Austevolls Lerøy-aksjer har en høyere markedsverdi enn hele Austevoll, så her er det et visst reprisingspotensiale, sier han.

– I dag er dette det beste alternativet innen sjømatsektoren.

Blant de mer sykliske aksjene holder Gjerde en knapp på Elkem, som fokuserer stadig mer på høymarginprodukter. Selskapet drar også nytte av at silikonprodukter er en viktig komponent i elbiler.

– På kort sikt er visibiliteten dårlig, men basert på forventet inntjening de neste par årene, bør aksjen fortsatt ha en god oppside, tilføyer han.

En interessant nykommer

Til slutt trekker Storebrand-forvalteren frem Merkur-noterte Cloudberry Clean Energy.

– Selskapet hentet nylig inn 200 millioner kroner i egenkapital for å gjennomføre planlagte ekspansjonsinvesteringer i vannkraftsektoren, opplyser han.

– Aksjen prises klart lavere enn underliggende verdier, men dagens fokus på grønn energi gir rom for betydelig reprising, etterhvert som investorene får øynene opp for selskapet.

Gjerde er derimot lite interessert i selskaper som opererer i markeder preget av svekkede utsikter og samtidig har finansieringsbehov. Generelt unngår han følgelig supply-, rigg- og flyaksjer.

Anbefalinger

+ Kahoot!

+ Europris

+ Austevoll Seafood

+ Elkem

+ Cloudberry Clean Energy

– Riggaksjer

– Supplyaksjer

– Flyaksjer

børsintervju
storebrand
alf inge gjerde
kahoot
elkem
austevoll seafood
europris
cloudberry clean energy
Nyheter
Børs
Børsintervju