Regnskapsrapporter/presentasjoner Oslo Børs

 • DNO regnskapsrapport (Kl. 07.00)
 • DNO kvartalspresentasjon (Kl. 10.00)

Regnskapsrapporter utenlandske

 • Alphabet (Google) (Etter Wall Street stenger)
 • Amazon (Etter Wall Street stenger)
 • Apple (Etter Wall Street stenger)
 • Ford Motor (Før Wall Street åpner) 
 • Mastercard (Før Wall Street åpner)
 • Kraft Heinz (Før Wall Street åpner)

Makro/annet

 • Japan: detaljhandel juni (Kl. 01.50)
 • Storbritannia: NFIB SMB-indeks juli (Kl. 08.00)
 • Tyskland: estimert BNP andre kvartal (Kl. 08.00)
 • Spania: KPI foreløpig juli (Kl. 09.00)
 • SCB: arbeidskostnadsindeks mai (Kl. 09.30)
 • Tyskland: arbeidsledighet juli (Kl. 09.55)
 • EMU: arbeidsledighet juni (Kl. 11.00)
 • EMU: barometerindikator juli (Kl. 11.00)
 • Tyskland: KPI foreløpig juli (Kl. 14.00)
 • USA: estimert BNP andre kvartal (Kl. 14.30)
 • USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall (Kl. 14.30)
 • Gass: ukentlig gasslagertall fra DOE (Kl. 16.30)

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt