Investeringssjef: - 5 verdiaksjer som kan utgjøre en fin comeback-portefølje

Investeringssjef i Charles Schwab, Bill McMahon anbefaler fem aksjer som er godt posisjonert mot et comeback etter pandemien.

5 AKSJER: Investeringssjef anbefaler fem aksjer som kan gi god avkastning når pandemien slipper taket.  Foto: REUTERS/Brendan McDermid
Børs

Hvis du ser på deg selv som en investor som liker å gå mot strømmen, kan det være på tide å se til verdi- og utbytteaksjer.

Underprestert

Verdiaksjer har så langt i år underprestert kraftig sett vis-à-vis vekstaksjer, hvor McMahon spesielt trekker frem Tesla og de store teknologiselskapene på Wall Street.

Bill McMahon som er investeringssjef ved Charles Schwab, sier i et intervju at spreaden i verdsettelsen mellom verdi- og vekstaksjer i øyeblikket er historisk bred, og at dagens marked dermed utgjør en fin mulighet til å eksponere seg mot verdiaksjer.

- I det lange løp vil man dra fordeler av å være eksponert mot verdiaksjer, men i det korte løp har det ikke fungert like bra, sier McMahon ifølge Marketwatch.

Fem aksjer som representerer en fin mulighet

  • Raytheon Technologies har falt 30 prosent så langt i år. Business modellen er splittet mellom forsvar med stabile langtidskontrakter, og kommersiell luftfart som er mindre forutsigbart. McMahon fremhever at nedstengingen av kommersielle flyvninger er et åpenbart problem, men at han har tro på at aksjen i det lange løp skal hente seg inn. Videre opererer Raytheon med et payout ratio av utbytte på 3,11 prosent som også virker stabil på sikt. Raytheon kan dermed utgjøre en attraktiv investering, spesielt hvis man legger til grunn dagens lave renter på amerikanske statsobligasjoner med lang løpetid.
  • PPG Industries produserer maling og lakk til forskjellige bransjer. Aksjen har hittil i år falt 17 prosent som følge av eksponeringen mot bil- og luftfartsindustrien. McMahon er positiv til selskapet grunnet deres sterke ledelse og solide balanse, og fremmer at aksjen kan gi god avkastning for den langsiktige investor.
  • Coca-Cola-aksjen er ned 11 prosent så langt i år, og skapte overskrifter etter å ha rapportert om et omsetningsfall på 28 prosent i andre kvartal. Til tross for inntektsreduksjonen meldte selskapet om bedre utsikter for resten av 2020, og McMahon ser kursoppgang i vente når blant annet restauranter får gjenåpne. Videre er McMahon fan av ledelsens dedikasjon til utbytte som i øyeblikket gir en direkteavkastning på 3,38 prosent.
  • Home Depot Inc. har steget 24 prosent hittil i år, og er moderat eksponert mot nedgangstider i eiendomsmarkedet. Videre omtaler McMahon selskapet som relativt immune mot online-konkurranse. Aksjen fremstår attraktiv med en direkteavkastning på 2,44 prosent, samt gode utsikter i boligmarkedet.
  • Abbott Labratories har den laveste direkteavkastningen av selskapene, men McMahon er fan av selskapets evne til å vokse organisk og gjennom oppkjøp og fusjoner.

FAANGs pluss Microsoft

Videre sier McMahon at Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet og Microsoft, som utgjør 24 prosent av verdien ved S&P 500, representerer en ekstremt konsentrert risiko. Av de seks, er det kun Microsoft McMahon anbefaler.

- Microsoft har en svært sterk cloud-virksomhet, og har lykkes godt med strategien å fokusere på selskapskunder. Facebook, Amazon og Alphabet derimot, representerer en nedsiderisiko, ettersom konkurransemyndighetene i USA kan komme til å fatte regulatoriske tiltak mot selskapene. Microsoft har for det meste klart å holde seg unna etterforskningen, som er en fjær i hatten for deres del, sier McMahon.