Politiet henlegger anmeldelse om prisjuks i XXL

Oslo-politiet skylder på manglende kapasitet.

xxl pindsle sandefjord Foto: anders horntvedt
Børs

Ifølge E24 vil ikke politiet innlede etterforskning for å finne ut av om XXL har brutt straffelovens bestemmelse om bevispåvirkning og unndragning av straffeforfølgning. Det var denne paragrafen Forbrukertilsynet viste til da de i januar i år politianmeldte XXL.

Politiet henlegger saken på grunn av manglende kapasitet.

«På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling», skriver Oslo-politiet til Forbrukertilsynet.

xxl
Nyheter
Børs