1.186.000 nye jobless claims i USA

Nesten 1,2 millioner amerikanere søkte om ledighetstrygd sist uke.

Børs

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1.186.000 personer sist uke. Ifølge Marketwatch pekte konsensus mot 1.400.000 nye søkere.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 1.434.000 til 1.435.000.

Samtidig ble fire ukers snitt revidert ned med 31.000 til 1.337.750.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) er på 16.107.000, ned 844.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nærmere 23 millioner.

Tallene den siste tiden står uansett i skarp kontrast til før coronakrisen, da antallet jobless claims lå stabilt på lavt 200.000-tall fra uke til uke, mens antall continuing claims holdt seg rundt 1,7 millioner.

jobless claims
Nyheter
Børs