Sjefstrateg Erik Bruce: Tegn på at oppgangen er i ferd med å stoppe opp

SJEFSTRATEG: Erik Bruce. Foto: Are Haram
Børs

Gjeninnføring av restriksjoner har gitt noen tegn på at oppgangen i økonomisk aktivitet tidligere i sommer er i ferd med å stoppe opp, skriver sjefstrateg i Nordea Investment, Erik Bruce, i en rapport.

«Aksjemarkedet fortsatte opp i juli, men en generell dollarsvekkelse ga svakere avkastning i euro og kroner. De siste ukene har markedet beveget seg mer sideveis», skriver Bruce.

Sterkere enn ventet

Sjefstrategen trekker frem at nøkkeltallene som kom i løpet av juli, viste at den økonomiske aktiviteten tok seg opp i mai og juni i takt med gjenåpningen av økonomier, og at oppgangen var sterkere enn ventet.

«En viktig grunn til at aktiviteten tok seg opp i takt med åpningen av økonomiene er at offentlig sektor i stor grad har dekket inntektstapet i privat sektor», skriver Bruce, og påpeker at i kjølvannet av den første bølgen økte faktisk amerikanske forbrukeres inntekter, til tross for det kraftige fallet i antall personer i jobb.

«Det er imidlertid fortsatt langt igjen til nivåene før coronakrisen, og håpet var at videre åpning ville gi videre sterk økonomisk oppgang», fortsetter sjeføkonomen. Det var imidlertid før virusspredningen igjen tiltok mange steder.

Nøytral vekting

Etter et svakt 2020, venter analytikerne nå ifølge Bruce at inntjeningen internasjonalt allerede i 2021 er tilbake på 2019-nivå, for så å øke ytterligere i 2022.

«Tar en hensyn til det lave rentenivået kan en argumentere for at aksjer i så fall er lavt priset. Men det relativt optimistiske scenariet for inntjening krever at økonomisk aktivitet tar seg bra opp fra dagens nivåer», skriver han.

Nordea Investment anbefaler fortsatt nøytral vekting mellom aksjer og obligasjoner, men heller nå i retning av å ta noe mer risiko.

«I obligasjonsdelen av porteføljen anbefaler vi som før fortsatt overvekt av høyrenteobligasjoner og obligasjoner i framvoksende økonomier på bekostning av statsobligasjoner», skriver Bruce.

erik bruce
nordea investment management
Nyheter
Makro
Børs