Carasent kunne rapportere om et underskudd for andre kvartal

Selskapet viste forbedring i topplinjen, men gikk solid i underskudd.

LEVERTE UNDERSKUDD: Carasent, her ved styreleder Johan Lindqvist. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Carasent, som utvikler og drifter e-helse-systemer, leverte en solid topplinje for andre kvartal, men resultatet reduseres kraftig. 

Driftsinntekter økte til 16,99 millioner kroner, opp fra 11,16 for tilsvarende kvartal i fjor. 

Driftsresultatet viste også en forbedring fra tidligere 0,37 millioner kroner, til 2,44 millioner kroner. 

Resultat før skatt ble derimot kraftig redusert, og beløp seg nå til et tap på 4,97 millioner kroner, ned fra fjorårets andre kvartals overskudd på 0,34 millioner kroner. 

Selskapets resultat etter skatt endte på negative 5,54 millioner kroner, i kontrast til fjorårets overskudd på 0,53 millioner kroner. 

Underskuddet drives hovedsaklig av kostnader på 7,2 millioner kroner relatert til verdiendring for tidligere utstedte opsjoner. 

Carasent

(Mill. kr)2. kv/202. kv/19
Driftsinntekter16,9911,16
Driftsresultat2,440,37
Resultat før skatt-4,970,34
Resultat etter skatt-5,540,53
carasent
Nyheter
Børs