Erik Bruce og Joachim Bernhardsen: Kan gi et bra løft til aksjemarkedene

Nordea Investment-strateger om vaksinehåp og amerikansk avtale.

NORDEA INVESTMENTS: Erik Bruce og Joachim Bernhardsen. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

I starten av denne uken meldte Russlands president, Vladimir Putin, at landet har produsert og godkjent en vaksine mot covid-19. Det ble møtt med mye skepsis.

«Russland påstår at de har sertifisert en ny vaksine som er klar til bruk for sårbare grupper og som skal kunne bli brukt av større befolkningsgrupper fra januar. Forskere er svært skeptiske til om vaksinen er testet godt nok til å si om den er effektiv og trygg», skriver Nordea Investment-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.

De mener få regner dette som et gjennombrudd.

«Skulle vi imidlertid få sikre, definitive nyheter om at vi står foran et gjennombrudd, kan det gi et bra løft til aksjemarkedene», påpeker strategene.

Trenger avtale

Bruce og Bernhardsen trekker frem at mye tyder på at vi må leve med viruset en god stund, og at det fortsatt vil legge en demper på den økonomiske aktiviteten. 

«Hvor lenge og hvordan det vil ramme aktiviteten er høyst usikkert. Vaksinenyheter har derfor fått stor oppmerksomhet», skriver de.

Strategene peker også på at det, når virusspredningen etterhvert avtar, er helt avgjørende at forbrukerne økonomisk er i stand til å øke etterspørselen.

«I mange land i Europa har staten gitt bedriftene støtte slik at de har holdt på arbeidskraften. Ledigheten har derfor økt lite, I USA ga man i stedet de ledige i gjennomsnitt det samme som de hadde i lønn. Ordningen gjaldt frem til 1. august. Uten forlengelse vil kompensasjonen halveres», påpeker Bruce og Bernhardsen.

Demokratene og republikanerne er nå uenige om hvor stor støtten skal bli, og Trump har gitt en presidentordre som i en periode skal sikre de arbeidsledige ekstra kompensasjon.

«Hvor lenge den vil vare er usikkert, og det er fortsatt håp om et kompromiss i Kongressen som kan sørge for mer varig støtte. Markedene venter nok at politikerne skal nå en avtale», skriver strategene.

nordea investment management
erik bruce
joachim bernhardsen
Nyheter
Makro
Børs