Kraftig vekst for husholdningenes forbruk i sommer

Nordmenn som ferierte i Norge førte til en voldsomt vekst i husholdningenes forbruk i sommer.

NORGESFERIE: Nordmenn som ferierte i Norge ga noen sårt tiltrengte kroner til turistnæringen i landet. Her fra Flåm innerst i Aurlandsfjorden i Vestland fylke. Foto: Dreamstime
Børs

Nordeas kortdata viser at husholdningenes forbruk var godt over fjorårets nivåer i sommer. På grunn av reiserestriksjoner har de fleste norske husholdninger tilbrakt sommerferien hjemme, og dette har ført til at det innenlandske forbruket har økt betraktelig sammenlignet med samme periode i fjor. 

Ifølge Nordea økte spesielt utgiftene til hotell markant, noe som lindret noe av smerten som følge av utenlandske turister som kansellerte reservasjoner. 

Kortdataene viser også at veksten begynte normalisere seg igjen mot slutten av sommeren. I uke 32 brukte hver nordmann 15 prosent mer på varer enn samme periode året før, mens vi brukte 5 prosent mer på tjenester. 

nordea
forbruk
coronaviruset
Ferie
kortbruk
Nyheter
Børs