Grangård: – Kanskje det eneste som kan gi oss et vedvarende, bredt basert aksjerally

Samlet tror seniorøkonom Halfdan F. Grangård i Handelsbanken Capital Markets at kraften i sentralbankstimulansene og en gradvis normalisering av økonomiene vil bidra til at aksjemarkedene også fremover vil kunne ha den beste avkastningen sammenlignet med alternativene.

MODERAT OVERVEKT: I kundeporteføljene ligger Halfdan F. Grangård og kollegene i Handelsbanken Markets med en moderat overvekt i aksjer.
Børs

De globale aksjeindeksene fortsetter marsjen oppover, og S&P 500 satte nye historisk toppnotering tidligere i uken.

– Blant driverne for oppgangen finner vi fortsatt lave renter og sentralbankenes likviditetstiltak; blant annet QE (kvantitativ lettelse journ. anm.), sier seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.

Siden gjenåpningen av økonomiene inn mot sommeren, har nok investorer ifølge seniorøkonomen – til tross for nye smitteutbrudd – blitt tryggere på at vi unngår de verste katastrofe-scenarioene for økonomien og selskapene en del fryktet i vår.

– Politikernes økonomiske støttepakker har også bidratt positivt i så måte, sier Grangård.

Strålende i IT

Så skal man også ha med seg at børsoppgangen har vært forholdsvis konsentrert, både på selskapsnivå og sektornivå, mener økonomen i Handelsbanken.

– Særlig har IT-bransjen gjort det strålende i en periode hvor livene våre ble mer digitale over natten, og hvor vi tilbringer mer tid hjemme. Selv om lave renter «løfter alle båter», har noen sektorer,særlig IT og helse, fått drahjelp også på bunnlinjen, sier Grangård.

I perioder har mer sykliske sektorer, som industri og finans, gått bra, men seniorøkonomen har enda ikke sett et vedvarende syklisk oppgang i aksjemarkedet som gjerne følger et økonomisk oppsving.

– Trolig har det sammenheng med nye smitteutbrudd og at det faktisk gjenstår mye usikkerhet rundt når økonomiene igjen vil være på beina, sier Grangård.

Ingen eufori

Blant investorer er det heller ingen eufori. AAIIs undersøkelse av amerikanske investorer viser ifølge Grangård blant annet at det er flere pessimister enn optimister, og det er fortsatt mye kapital på sidelinjen.

– Kanskje er en allment tilgjengelig vaksine det eneste som kan gi oss et vedvarende, bredt basert aksjerally og generere større optimisme blant investorer, sier han.

I kundeporteføljene ligger økonomene i Handelsbanken Markets med en moderat overvekt i aksjer.

– Det har vært vår posisjonering de siste månedene. Samlet tror vi at kraften i sentralbankstimulansene og en gradvis normalisering av økonomiene vil bidra til at aksjemarkedene også fremover vil kunne ha den beste avkastning sammenlignet med alternativene, sier Grangård.

halfdan grangård
handelsbanken capital markets
aksjemarkedet
investorer
it
aksjer
avkastning
helse
Nyheter
Børs