BRAbank-sjefen går fra dekket bord

Ett år etter fusjonen mellom Monobank og BRAbank, er ryddejobben over, ifølge adm. direktør Hans Ljøen. Nå venter en sammenslåing med Easybank.

STERK FORBEDRING: Adm. direktør Hans Ljøen i BRAbank fikk fra et underskudd på 25 millioner i andre kvartal i fjor til et plussresultat på 17 millioner i år. Foto: BRAbank
Børs

– Vi har vært gjennom noe trøblete kvartaler med svake resultater som følge av høye kostnader og store tap, sa adm. direktør Hans Ljøen i BRAbank, da han fredag la frem tall for andre kvartal.

I fjor sommer slo Monobank og BRAbank seg sammen, og i begynnelsen var det vekst og ekspansjon ledelsen var mest opptatt av. Men i vinter ble en stadig mer klart at strategien måtte endres. 

Banken gikk derfor til det drastiske skritt å pause alle nye utlån. 

Det har tydeligvis fått BRAbank på rett kjøl igjen. I andre kvartal endte resultatet før skatt på 17,5 millioner kroner, mot minus 25,2 millioner i samme periode i fjor.

Tapene minker

– Snuoperasjonen er gjennomført og lønnsomheten gjenopprettet, sier Ljøen.

Markedet tok godt imot budskapet. Fredag ettermiddag ble aksjen handlet til 0,54 kroner, tilsvarende en oppgang på 8,9 prosent. Til tross for kurshoppet, prises banken kun til 338 millioner kroner.

– Vi hadde en veldig bra andre kvartal, med en positiv utvikling i alle områder, sa Ljøen.

Han la spesielt vekt på at både kostnadene og tapene har kommet ned, og at kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er bedret.

I andre kvartal hadde banken en tapsprosent på 2,2 prosent i forhold til gjennomsnittlig utlån, det laveste nivået siden 2017. Sammenlignet med i første kvartal, er tapsprosenten ned 2 prosentpoeng.

Bankens samlede driftskostnader var i kvartalet på 36,7 millioner kroner, mens banken tidligere har guidet et nivå på mellom 38 og 41 millioner kroner.

Tilbake til Oslo

Det blir imidlertid dårlig med tid for BRAbank-ledelsen å nyte snuoperasjonen. 

Da Monobank og BRA Bank slo seg sammen i fjor sommer, ble sistnevnte navn videreført selv om hele den gamle BRAbank-ledelsen forsvant i forbindelse med at hovedkontoret ble flyttet fra Oslo til Bergen. 

BRAbank-navnet vil også bli benyttet etter sammenslåingen med Easybank, og nå skal hovedkontoret flyttes tilbake til Oslo. Der venter Easybank-sjef Oddbjørn Berentsen og resten av staben på å føre arbeidet med den sammenslåtte banken videre.

Ljøen benyttet derfor kvartalspresentasjonen til å ønske Berentsen lykke til med det videre arbeidet.

Sammenslåingen mellom Easybank og BRAbank skal etter planen gjennomføres innen utgangen av tredje kvartal.

BRAbank

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto77,888
Sum inntekter82,092,1
Resultat før utlånstap40,715,2
Resultat før skatt17,525,2
brabank
easybank
hans ljøen
oddbjørn berentsen
Nyheter
Børs
Bank