Kreditorer foreslår restruktureringsplan

John Fredriksens Seadrill har mottatt forslag fra kreditorene.

RESTRUKTURERING: John Fredriksens Seadrill har mottatt forslag om restrukturering. Foto: Ints Kalnins
Børs

Enkelte av de nye sikrede obligasjonseierne har henvendt seg til Seadrill Limited knyttet til selskapets restruktureringsprosess, ifølge TDN Direkt.

Seadrill sitter med milliardgjeld og jobber nå med finansielle rådgivere for å finne den beste løsningen for restrukturering. 

I et vedlagt presentasjonsark fremgår det blant annet at forslagene fra adhoc-gruppen med obligasjonseiere er fra 21. mai, mens Seadrills svar er datert 15. august og inkluderer en potensiell implementering ved bruk av Chapter 11-prosess eller Bermudan Scheme of Arrangement. 

– For å implementere en restrukturering av Seadrills balanse vil det sannsynligvis bli nødvendig å bruke juridiske prosesser. Det er flere alternativer, og amerikansk Chapter 11 er ett alternativ, sa Seadrills styreleder Glen Ole Rødland til Finansavisen i forrige uke.

Etter forrige nedtur for oljeserviceindustrien, søkte Seadrill høsten 2017 om konkursbeskyttelse i USA i form av såkalt Chapter 11. Selskapet kom ut av denne prosessen året etter med ny egenkapital og bedre likviditet. Gjelden forble imidlertid høy.

sdrl
Nyheter
Børs