Gjensidige gjør klart for utbytte

Gjensidige gjør klar til å betale utbytte etter at finansministeren skiller mellom bank og forsikring.

Gjør klar sjekken: Konsernsjef Helge Leiro Baastad og finansdirektør Jostein Amdal i Gjensidige. Foto: Iván Kverme
Børs

I motsetning til Finanstilsynet, skiller Finansdepartementet mellom bankene og forsikringsselskapene. Finanstilsynet mener at hverken banker eller forsikringsselskap skal betale utbytte i år. Finansminister Jan Tore Sanner (H) skiller derimot mellom de to bransjene.

Det betyr trolig at Gjensidige snart vedtar å betale utbytte for 2019. Ved generalforsamlingen 25. mai valgte selskapet å utsette denne beslutningen, men konsernsjef Helge Leiro Baastad har siden vært veldig klar på at intensjonen er å betale utbytte.

– Veldig sterk soliditet

– Slik vi leser det som kommer fra Sanner, er det opp til styret å vurdere forsvarligheten ved utbetaling av utbytte. Styret har tidligere hatt som intensjon å betale utbytte, og vi har veldig sterk soliditet, sier Jostein Amdal, finansdirektør i Gjensidige.  

– Det er ikke lagt noen konkret plan for når et slikt vedtak kan skje, sier han.

I forbindelse med resultatet for andre kvartal var solvensgraden i selskapet anslått til 283 prosent. Styrets målsetting er en solvensgrad på 150-200 prosent.

– Har dere hatt utbytte som tema i kontakt med Finanstilsynet?

– Vi har hatt ordinær regnskapsgjennomgang, slik vi alltid har to ganger i året, og var da innom dette temaet. Der ga Tilsynet ikke andre signaler enn de som kom i meldingen i forrige uke, da Tilsynet viste til anbefalingen fra det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om at ingen finansinstitusjoner skal utbetale utbytte før tidligst 1. januar 2021, sier Amdal.

– Finanstilsynet ga ingen spesifikke signaler om vår situasjon.

Mindre usikkerhet

I sin pressemelding onsdag viser Sanner til at også forsikringsselskap er påvirket av usikkerheten, «men det er mindre grunn til å tro at de står overfor den samme høye risikoen som bankene». Derfor må forsikringsselskapene «i større grad kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet», mener Sanner.

– Hvordan vurderer Gjensidige Norges økonomiske utvikling nå?

– Vi tror ikke at veksten blir positiv i år, men bunnpunktet ser ut til å være nådd. Vi har fått større klarhet i situasjonen, og det viktige er at usikkerheten er lavere, selv om veksten trolig blir negativ. Når usikkerheten er lavere, kan vi se direkte på vår finansielle situasjon, og den er utrolig sterk.

– Skille mellom bank og forsikring

– Bankene melder om økt pågang av kunder som ber om rente- og avdragsfrihet?

– Bank og forsikring er veldig forskjellige næringer. Vi er ikke direkte påvirket på samme måte som bankene. Situasjonen nå påvirker ikke skadebildet i særlig grad, men lavere volumer gir på sikt lavere premier spesielt fra bedriftene. Samtidig er vi påvirket av rente- og børsutviklingen i markedene, sier Amdal.

– Men det som er veldig bra er at Finansdepartementet skiller tydelig mellom banker og forsikringsvirksomhet, ulikt ESRB. De ønsker samme behandling for alle, noe som ville være svært uheldig.

Mange utsatte vedtak

I kjølvannet av vårens oppfordring om å utsette utbytte, utsatte minst 12 finansinstitusjoner sine vedtak. Også DNB, som lenge uttrykte ønske om å betale utbytte, bøyde av. Der skal utbytte for 2019 vedtas senest i desember. 

Disse finansinstitusjonene utsatte eller avlyste vedtak om utbytte

Bank
DNB
Gjensidige
Komplett Bank
Norwegian Finans Holding
Pareto Bank
Protector Forsikring
Sbanken
Skue Sparebank
Sogn Sparebank
SpareBank 1 SR-Bank
Sparebanken Øst
Sparebanken Sør
Storebrand

De fleste sparebankene valgte imidlertid å betale utbytte, men noen reduserte størrelsen på utbetalingene. Også sparebanker som hadde generalforsamlinger langt ut i april har i noen grad betalt utbytte.

Disse har utbetalt utbytte

.Utbytte pr aksjeGeneralforsamlingUtbetalt dato
Aurskog Sparebank1126. februar13. mars
Helgeland Sparebank2,74. mai15. mai
Holand og Setskog Sparebank828. februar13. mars
Jaren Sparebank7,531. mars15. april
Melhus Sparebank105. mars26. mars
Sandnes Sparebank531. mars15. april
SpareBank1 BV131. mars8. april
SpareBank 1 Nord-Norge424. mars16. april
SpareBank 1 Nordvest6,51. april8. april
SpareBank 1 Østlandet4,5824. mars7. april
SpareBank 1 Østfold Akershus122. april15. april
SpareBank 1 Ringerike Hadeland13,319. mars30. mars
SpareBank 1 SMN526. mars3. april
Sparebanken Møre1416. april27. april
Sparebanken Telemark5,826. mars6. april
Sparebanken Vest2,4224. mars22. april
Totens Sparebank731. mars15. april
breaking
gjensidige
gjensidige forsikring
utbytte
helge leiro baastad
finansdepartementet
finanstilsynet
Nyheter
Børs
Bank
Forsikring