DNB holder utbyttedøren åpen

DNB-styret vurderer fortsatt utbytte og bestemmer seg før 1. desember, sier Thomas Midteide etter Jan Tore Sanners råd om å droppe utbytte.

Beslutter snart: Konsernsjef Kjerstin Braathen, finansdirektør Ottar Ertzeid og kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB. Foto: Siv Dolmen
Børs

– Styret har sagt at det vil vurdere utbytte for 2019 innen 1. desember, og det er fortsatt planen, sier Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB etter utspillet fra finansminister Jan Tore Sanner om at norske banker bør avstå fra utbytte i år.

– Styret vil ta signalene fra Finansdepartementet med i denne vurderingen.

DNB-kursen falt fra start, og var klokken 11 onsdag ned nær 1 prosent.  

– Motsatt i Norge

– Hva har dere sagt til Finanstilsynet underveis og hva har Tilsynet svart når det gjelder utbytte?

– Finanstilsynet har vært konsistent og tydelig i sin kommunikasjon om bankers utbytte. Tilsynet lener seg på europeiske tilsynsmyndigheter, som tar hensyn til at mange europeiske banker er dårlig kapitalisert og sliter økonomisk, sier Midteide.

– Situasjonen er jo motsatt i Norge. Vi har veldig godt kapitaliserte banker, og økonomien henter seg inn igjen, sier han.

– Vi har jevnlig dialog med Finanstilsynet, og utbytte er et tema som kommer opp, men vi har ikke snakket spesifikt om DNBs eventuelle utbytte.

– Veldig likvide husholdninger

– Hvordan vurderer DNB den økonomiske utviklingen i Norge nå?

– Norge er definitivt over det verste, og har begynt på en veldig god opphenting i økonomien.

– Har dere ikke flere kunder som ber om rente- og avdragsutsettelse?

– Jo, vi har en liten økning, men er ikke i nærheten av nivåene fra mars. Husholdningene har veldig god likviditet, blant annet fordi boliglånsutgiftene er mye lavere, og sparingen er tilsvarende opp, sier Midteide.

– Deler av næringslivet sliter fortsatt, men også der kommer hjulene i gang igjen.

Rammer få banker

– Dere oppfatter ikke Sanners utspill som et varsel om at han ser nye, mørke skyer på horisonten?

– Det må Finansdepartementet selv svare på. Vi mener at norsk økonomi er over den akutte kneiken.

– Er dere uenig i at det skilles mellom bank og forsikring?

– Det er i og for seg i tråd med europeiske myndigheter, men norske banker er også bunnsolide. I Norge har de fleste bankene betalt utbytte i år, og det er et fåtall banker denne kommunikasjonen gjelder.

dnb
finanstilsynet
finansdepartementet
utbytte
Nyheter
Børs
Bank