Bonheur låner 700 millioner

DNB Markets og SpareBank1 Markets var tilretteleggere.

Børs

Bonheur  har lyktes med plasseringen av et senior usikret grønt obligasjonslån på 700 millioner kroner med løpetid frem til september 2025.

DNB Markets og SpareBank1 Markets var felles hovedtilretteleggere for utstedelsen.

bonheur
BON
Nyheter
Børs