Meglerhus ser stor oppside i forsikringsselskap

SEB tar opp dekning med kjøpsanbefaling av Storebrand.

OPPSIDE: Storebrand får kjøpsanbefaling av SEB. Fra venstre: Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad, DNB-sjef Kjerstin Braathen og og Johan H. Andresen. Foto: Iván Kverme
Børs

SEB tar opp dekning av Storebrand   med en kjøpsanbefaling og kursmål 73 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset påpeker at Storebrand kan oppnå en verdijustert egenkapitalavkastning på 14 prosent på lang sikt. Egenkapitalavkastningen er et nøkkeltall for lønnsomhet og er ansett som et høyt prioritert finansielt mål.

Til sammenligning leverte DNB en egenkapitalavkastning på så lavt som 10,1 prosent i 2016 og nærmere 12 prosent i 2019.

«Storebrand vil dra nytte av deres posisjon i det raskt voksende fond- og sparemarkedet. Egenkapitalavkastningen i dette segmentet er mye høyere enn hva selskapet oppnår på deres garanterte pensjonsprodukter», skriver SEB.

Meglerhuset estimerer at Storebrand vil kunne oppnå en egenkapitalavkastning på 14 prosent i alle sine segmenter med unntak av garanterte pensjonsprodukter, som oppnår rundt 2 prosent. Over tid vil den siste andelen minke som gjør at selskapet totalt sett vil bli mye mer lønnsomt. 

SEB sier derfor at Storebrand er billig priset og ser en oppside på 36 prosent fra dagens kurs på 53,60 kroner.