Nordmenn kjøpte aksjefond for én milliard kroner i september

September var 6. måned på rad med positiv nettotegning.

ØKT INTERESSE: Adm. direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening ser en økt interesse for aksjefond blant norske personkunder. Foto: Iván Kverme
Børs

Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at personkundene kjøpte aksje- og kombinasjonsfond for 1,2 milliarder kroner netto i september og nettosolgte rentefond for 0,7 milliarder.

Samlet nettotegning endte på en halv milliard kroner for norske personkunder den siste måneden.

Dette var 6. måned på rad med positiv nettotegning blant personkundene i norske verdipapirfond, etter det store nedsalget i coronamåneden mars.

Forvaltningskapitalen til personkundene har steget med over 50 milliarder kroner siden mars, men er fortsatt ca. 23 milliarder kroner lavere enn ved inngangen til året.

Ved utgangen av september var personkundenes forvaltningskapital på 253 milliarder kroner.