DNB Markets-økonom: Markedene ser ut til å ha inntatt et noe mer negativt syn

Øktende smittetall demper stemningen.

NEGATIVT SYN: Markedene ser ut til å ha inntatt et noe mer negativt syn de siste dagene, ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Foto: DNB
Børs

«Markedene ser ut til å ha inntatt et noe mer negativt syn de siste dagene», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i morgenrapporten fredag.

En viktig årsak

Torsdag falt de toneangivende børsene i Europa med drøye 2 prosent, mens de amerikanske børsene var omtrent uendret. En viktig grunn til mindre optimistiske stemningen er ifølge Magnussen den kraftige oppblomstringen av smitte den siste tiden, spesielt i Europa.

For de fire store EU-landene og Storbritannia er det nå rundt 50.000 nye tilfeller pr. dag, målt som snitt over syv dager.

«Dette er omtrent det samme som i USA, men der har tallene på nye smittede steget mye mer forsiktig. På den annen side er det fortsatt svært lave tall for antall døde, både i USA og i Europa», skriver seniorøkonomen.

Han mener det neppe er noen tvil om at utviklingen vil kunne få økonomiske konsekvenser av betydning, selv om økonomiene ikke stenges ned på samme måte som i mars/april.

– Ikke nødvendig

Hvorvidt det blir innført nye restriksjoner avhenger ifølge Magnussen blant annet av kapasiteten på sykehusene. Foreløpig mener han det ser ut til at det er relativt få som legges inn, og at det også er få som trenger intensivbehandling. Det tilsier at det ikke er nødvendig med nye, strenge restriksjoner nå, mener seniorøkonomen.

I flere land, for eksempel i Storbritannia, er det likevel innført strenge tiltak som vil dempe den økonomiske aktiviteten. Selv i land der dette ikke har skjedd, kan de økonomiske effektene likevel bli betydelige, slik vi så i Sverige i vår, ifølge Magnussen.

dnb markets
knut a magnussen
aksjemarkedet
Nyheter
Børs