Børsnykommer: – Kunne tenkt oss høyere nivåer enn det vi har i dag

Når Icelandic Salmon noteres i dag er de med de svakeste lakseprisene man har hatt på fem år, men konsernsjef Bjørn Hembre har solide vekstambisjoner. 

Børs

Når konsernsjef Bjørn Hembre i Icelandic Salmon i dag tar selskapet på Merkur Market i dag er det for å skape et fundament for videre vekst.

– Vi ser for oss en vekst - år for år - innenfor de lisensene og den smoltproduksjonen vi har. Og så vil vi øke smoltproduksjonen og har søkt om flere produksjonslisenser, og har et håp om at vi i løpet av fire-fem år bør begynne å nærme oss 30.000 tonn sier Hembre til Finansavisen. 

Større marked etter covid-19

Timingen for når selskapet noteres er kanskje ikke optimal med tanke på at lakseprisen i dag ligger å vaker rundt  det laveste nivået på fem år.

– Hva tenker Icelandic Salmon om lakseprisutsiktene?

– Jeg er nok ikke den beste til å spå lakseprisutsiktene. Helt generelt om lakseprisen kan jeg si at nok kunne tenkt å se høyere nivåer enn det vi har akkurat i dag, sier Hembre, og fortsetter:

– Vi er i en spesiell situasjon vi er inne i, og som påvirker markedet mye. Hoteller, restauranter og catering er «nede» i Europa, og Europa er det desidert viktigste markedet i og med at logistikken er såpass vanskelig til Asia og USA, samt resten av Amerika. Derfor er vi veldig avhengig av det europeiske markedet og det har endret seg dramatisk over de siste fem-seks månedene. Og det er nok det vi ser effekten av nå.

– Fordelen er at man har sett nye forbruksmønstre som kanskje er komplimentært til det forbruksmønsteret man har hatt før covid-19 oppstod, og som når ting normaliserer seg vil gi oss et større marked som vil ha laks, sier Hembre.

Konsernsjefen ønsker ikke å kommentere på selskapets produksjonskostnader per kilo produsert laks. 

– Vi har et ønske om å få den ned, og jobber med det, sier Hembre.

Bygger brand

All produksjon av laks skjer i dag på Island, og det er også der selskapet vil ha hovedfokus fremover. Selskapet skiftet også nylig navn fra Arnarlax til Icelandic Salmon, for å markere det. 

– Navnebytte er et første steg for å bygge et brand rundt det produktet vi har. Vi mener vi har et godt produkt, og så ønsker vi å legge mer ressurser i å prøve å ta ut merverdi på den gode kvaliteten vi har, sier Hembre. 

På eiersiden er største aksjonær i Iceland Salmon, Salmar og Gustav Witzøe, som sitter på i overkant av 59 prosent av aksjene i selskapet. 

– Det er alltid godt å ha en storebror som støtter seg. Salmar har sagt at de vil ha over 50 prosent av aksjene i selskapet, og føler at de har mye og bidra med - og det føler vi og, sier Hembre. 

bjørn hembre
icelandic salmon
merkur market
laksepris
oppdrettslaks
island
Nyheter
Børs