Borea-forvalter: Frykter ikke en retur mot mars-nivåer

Magnus Vie Sundal, forvalter i Borea Asset Management, tror vi kan oppleve en periode med mer volatilitet. Dog tror han vi unngår de kraftige fallene.

SPÅR TURBULENT HØST: Forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management.  Foto: Iván Kverme
Børs

Økt smitte fører atter en gang til svingninger i markedene. Forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management tror høsten kan bringe økt volatilitet, men frykter ikke en retur mot mars-nivåer. 

«Internasjonale risikoeiendeler har opplevd tilbakegang de siste to ukene. Spesielt var det mange røde tall på skjermene i går, med europeiske og amerikanske aksjemarkeder ned 2–3 prosent», skriver forvalteren i et innlegg.

Han mener dette er en fryktreaksjon som følge av kraftig økning i covid-smitte, som medfører nye og strengere smittevernstiltak i en rekke land. Markedet frykter dermed at resesjonen skal bli dypere og gjeninnhentingen tregere enn tidligere antatt. 

Markedet påvirkes nok også ifølge Vie Sundal litt av generell usikkerhet knyttet til det amerikanske valget. 

«Å få lagt dette bak oss, med et klart valgresultat, vil nok kunne redusere volatiliteten noe», skriver han. 

For øyeblikket peker meningsmålingene i Joe Bidens favør. En demokratisk valgseier vil kunne bane vei for en større støttepakke for økonomien. Vie Sundal mener dette på kort sikt kan få en positiv respons fra markedene, selv om reaksjonene på lengre sikt er mer usikre. 

«Samtidig vil godkjennelser av vaksiner de neste månedene også kunne gi grunnlag for oppgang i markedene, alt annet like», skriver han.

Moderat risiko

Reaksjonene i kredittmarkedene har vært mer begrensede, og Vie Sundal anser risikoen her som moderat.

«Foruten de internasjonale sentralbankene har vi her hjemme Statens Obligasjonsfond som sannsynligvis vil gå inn å kjøpe obligasjoner dersom kursene skulle falle markant. Fondet har titalls milliarder kroner i ubrukt kapasitet. Vi tror størsteparten av rammene vil forbli ubrukte», skriver han i innlegget.

Forvalteren tror vi kan oppleve en periode med mer volatilitet – svingninger både opp og ned – i nærmeste fremtid, men tror vi unngår de kraftige fallene.

borea asset management
magnus vie sundal
covid-19
Nyheter
Børs