Meglerhusene får Merkur-advarsel

50 selskaper er verdsatt til over 100 milliarder kroner på Merkur Market. Nå advarer Finanstilsynet meglerhusene.

ADVARER: Finanstilsynet, ledet av Morten Baltzersen, har som en følge av Merkur Market-boomen sendt brev til meglerhusene og minner dem om deres plikt til å gi kunder gode opplysninger om risiko.  Foto: Håkon Løtveit
Børs

Selskaper har i 2020 stått i kø for å noteres på Merkur Market.

50 selskaper er nå Merkur-notert, hvorav 31 selskaper har kommet til hittil i år. Samtidig har selskapenes samlede markedsverdi steget fra rundt 24 til rundt 102 milliarder kroner.

Finanstilsynet har nå funnet det nødvendig å «minne verdipapirforetakene om deres plikt til å gi kunder gode opplysninger om risiko og til å forsikre seg om at kunden har nødvendig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen», skriver tilsynet selv på sine hjemmesider torsdag. 

Advarselen har tilsynet formidlet i eget brev som er sendt meglerhusene.

Sparer formuesskatt

Merkur Market skiller seg fra Oslo Børs og Oslo Axess (som er regulerte markedsplasser, red. anm), ved å være en såkalt multilateral handelsfasilitet (MHF). Opptakskravene er enklere og mange av verdipapirhandellovens bestemmelser vil ikke komme til anvendelse på en MHF.

Samtidig er det slik at ved en notering på Merkur Market er ligningsverdiene som benyttes i investorenes formuesberegning – ikke markedsverdien som på Oslo Børs og Oslo Axess.

Dermed kan investorer spare millioner av kroner i formuesskatt.

– Jeg vil tro det er det skattemessig som er den drivende faktoren for valget av Merkur Market, sa skatteprofessor Ole Gjems-Onstad til Finansavisen tidligere i høst.

finanstilsynet
merkur market
formuesskatt
ole gjems-onstad
oslo børs
oslo axess
Nyheter
Børs