Rir den grønne bølgen – løper etter disse aksjene

Samtidig finner investeringsøkonom Mads Johannesen grunn til å gjenta luftig advarsel.

NY, GRØNN ADVARSEL: Fra Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen.  Foto: Nordnet
Børs

Private investorer omsatte aksjer for 25,3 milliarder kroner på Nordnets plattformer i oktober, med nettokjøp for 514 millioner kroner, viser en månedsrapport.

De mest kjøpte aksjene var i selskaper som i løpet av måneden kom med positive nyheter, for eksempel Yara  , REC Silicon REC og Vaccibody VACC-ME.

– Etter lang tids problematikk, med handelskrig, finansielle og operasjonelle problemer fikk REC Silicon blant annet løst en pågående skattesak, samt blåst liv i åpningen av Moses Lake. Dette vil være en gamechanger for selskapet og dette priser nå markedet inn, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

Grønn advarsel

Samtidig gjentar han sin advarsel til alle kundene som kaster seg over «den grønne bølgen». 

– Mange av disse selskapene har sin inntjening langt frem i tid, og jo høyere aksjekurs, desto mer «luft» er det i verdsettelsen, sier Nordnet-økonomen.

På salgstoppen blant Nordnet-kundene i oktober troner Nel  , DNB  og Storebrand  .

– Til tross for et lavere rentenivå og ditto inntekter kommuniserte DNB-sjef Kjerstin Braathen at det er god aktivitet i banken. Selskapet har en noe lavere avkastning på egenkapitalen enn hva vi har blitt vant med de siste kvartalene, mens kjernekapitaldekningen er god. Dette er spesielt viktig i perioder der realøkonomien er i lavkonjunktur som nå, sier Johannesen.

Risk off

Investeringsøkonomen tegner et bilde av børser som nå er noe mer i «risk off»-modus blant annet grunnet stadig stigende coronasmitten globalt og de langsiktige konsekvensene dette har på økonomisk vekst.

Samtidig trekker han i månedsrapporten frem resultatsesongen.

– Selv om selskapene på bred front tjener mindre penger enn i foregående kvartaler, ser vi likevel at analytikerkorpset hadde forventet større negative effekter på regnskapene enn hva som leveres. Dette er også inntrykket blant Nordnets sparere, sier Johannesen.

Reprising

I likhet med aksjekundene tar også Nordnets fondskunder «den grønne bølgen».

Oktober-statistikken viser et nettokjøp av fond for 275 millioner kroner. Mens rentefond ble nettosolgt for 45 millioner og kombinasjonsfond for 13 millioner, ble aksjefond nettokjøpt for 333 millioner kroner. 

Brorparten av nettokjøpene i aksjefond var altså innenfor fornybar energi, og interessen dreiet seg først og fremst mot Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi, som ble de to mest kjøpte fondene i oktober.

– Begge disse fondene har nytt godt av reprisingen av fornybarsektoren i år. Selv om verdensindeksen har falt i september og oktober, har disse to fondene fortsatt å stige i verdi, sier Nordnets spareøkonom Bjørn Erik Sættem.

Handelsbanken Bærekraftig Energi er opp 76 prosent hittil i år, mens Storebrand Fornybar Energi har steget rundt 60 prosent siden oppstarten av fondet i juni.